Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:code_fimu [2014/11/10 08:36]
Petr Svenda
public:code_fimu [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
 <note tip>​Tento seznam je (a vždy bude) ve fází úprav. Pokud víte další, zde neuvedené předměty nebo víte doplnění/​modifikaci informací k již existujícím,​ moc nám pomůžete zasláním těchto na mail Petr Švenda <​svenda@fi.muni.cz></​note>​ <note tip>​Tento seznam je (a vždy bude) ve fází úprav. Pokud víte další, zde neuvedené předměty nebo víte doplnění/​modifikaci informací k již existujícím,​ moc nám pomůžete zasláním těchto na mail Petr Švenda <​svenda@fi.muni.cz></​note>​
  
-===== Jarní semestr ===== +<note tip>Seznam je nyní esunut ​na fakultní stránky: https://​www.fi.muni.cz/studies/rozcestniky/programovani.xhtml.cs</note>
- +
-  * Předmět: **PV160, Human-Computer Interaction Laboratory**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2015/​PV160 +
-    * Náplň: Práce na výzkumných projektech v Laboratoři interakce člověka s počítačem a podílí se na řešení výzkumných úloh z různých oblastí počítačové grafiky, virtuální reality, haptické interakce apod. +
-    * Forma: samostatná práce +
-    * Používaný programovací jazyk: dle potřeby +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PB069, Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB069 +
-    * Náplň: Vývoj desktopových aplikací v C#/.NET na platformě Windows, Windows Forms a Windows Presentation Foundation +
-    * Forma: přednášky + praktické cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: C# +
-    * Poznámky:​ +
- +
- +
- +
-  * Předmět: **PV112, Programování grafických aplikací**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV112 +
-    * Náplň: grafické API, animace, OpenGL +
-    * Forma: přednášky + praktické cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: OpenGL, C/C++ nebo Java +
-    * Poznámky: Studenti si dle svých znalostí mohou zvolit programovací jazyk, ve kterém předmět absolvují, tedy Javu nebo C/C++ +
- +
-  * Předmět: **PV192, Paralelní technické systémy**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV192 +
-    * Náplň: Vícevláknové programování +
-    * Forma: přednáška + řešení praktických úloh +
-    * Používaný programovací jazyk: C, Java, Ada, OpenMP +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PB071, Úvod do C**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB071 +
-    * Náplň: Jazyk C (standard C99), Posix, využití vývojových nástrojů (IDE, debugger, SVN...) +
-    * Forma: přednášky,​ praktické cvičení, 5 domácích úkolů +
-    * Používaný programovací jazyk: C +
-    * Poznámky: předmět se vyučuje každý semestr +
- +
-  * Předmět: **PB164, Seminář z návrhu algoritmů**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB164 +
-    * Náplň: Implementace algoritmů pro práci s datovými strukturami,​ řadící a grafové algoritmy, algoritmy pro správu paměti +
-    * Forma: praktické cvičení, domácí úlohy +
-    * Používaný programovací jazyk: typicky libovolný dle volby studenta, většinou C, C++, Java +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV168, Seminář z programování v jazyce Java**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV168 +
-    * Náplň: Pokročilejší znalosti jazyka Java nad rámec PB162, objektová dekompozice,​ perzistence,​ uživatelská rozhraní, úvod do webových aplikací +
-    * Forma: přednáška,​ praktické cvičení, párová práce na projektu +
-    * Používaný programovací jazyk: Java +
-    * Poznámky: V kurzu se v páru pracuje na budování jednoduché,​ ale kompletní aplikace s grafickým rozhraním, webovým rozhraním a daty v relační databázi +
- +
-  * Předmět: **PV204, Laboratory of security and applied cryptography II**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV204 +
-    * Náplň: Bezpečnostní témata pokrývající biometriky, síťovou bezpečnost a bezpečnost operačních systémů +
-    * Forma: přednáška kombinovaná se cvičením, většina domácích úloh vyžaduje programování  +
-    * Používaný programovací jazyk: C, C++, Java, Assembler +
-    * Poznámky: pokrývá nejen programování,​ ale i administraci  +
- +
-  * Předmět: **IV122 Matematika a programování**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​IV122 +
-    * Náplň: pochopení vybraných matematických pojmů, ujasnění jejich vztahů k algoritmickým problémům a jejich implementace +
-    * Forma: přednáška + cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: Libovolný dle výběru studenta +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​pv178 +
-    * Náplň: jazyk C# a vývoj na platform2 .net, asynchronní a vícevláknové programy +
-    * Forma: přednáška + cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: C# +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV243, Pokročilé Java technologie:​ JBoss**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​pv243 +
-    * Náplň: pokročilými vlastnosti Java EE, novinky v Java EE 6, projekty JBoss.org zaštítěnými společností Red Hat +
-    * Forma: přednáška + cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: Java +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PA081, Programování numerických výpočtů**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PA081 +
-    * Náplň: Řešení nejběžnějších numerických problémů, s důrazem na implementaci a použití na konkrétních příkladech +
-    * Forma: přednáška + dobrovolné domácí úkoly +
-    * Používaný programovací jazyk: C, C++, Java, Python +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV239, Vývoj aplikací pro mobilní platformy**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​pv239 +
-    * Náplň: Vývoj aplikací pro Apple iOS (iPhone/​iPad),​ Microsoft Windows Phone 7 a Google Android +
-    * Forma: cvičení + týmový projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: C, C++, C#, Obj-C, Java +
-    * Poznámky: Výuka zkušenými externími lektory (Microsoft, Inmite). +
- +
-  * Předmět: **PB138, Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB138 +
-    * Náplň: Značkovací jazyky pro webové a podnikové prostředí,​ standardy a technologie XML,  technologie moderního webu +
-    * Forma: přednáška,​ praktické cvičení s řešením čtyř úloh na počítači,​ týmová práce na projektu +
-    * Používaný programovací jazyk: ​ Java a XML technologie +
-    * Poznámky:​ +
- +
- +
-  * Předmět: **PV242, Inovace a podnikání v IT**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV242 +
-    * Náplň: Cílem kurzu je vychovat budoucí podnikatele nejen v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. +
-    * Forma: Přednáška,​ seminář, týmový projekt, veřejná prezentace +
-    * Používaný programovací jazyk: dle potřeby +
-    * Poznámky: http://​www.jic.cz/​pv242 +
- +
- +
-  * Předmět: **IB053, Metody efektivního programování**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​IB053 +
-    * Náplň: Tvorba software z hlediska optimality práce i optimality programu, které se nemusí navzájem vylučovat. Osvojení návyků a postupů vedoucí k obojímu. +
-    * Forma: Přednáška + cvičení + týmový projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: příklady v C++/Javě, projekt možno v libovolném jazyce +
-    * Poznámky:  +
- +
- +
-  * Předmět: **IB002, Algoritmy a datové struktury I**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​IB002 +
-    * Náplň: Techniky analýzy algoritmů, datové struktury a operace nad nimi. Jejich praktická implementace na cvičení. +
-    * Forma: Přednáška + praktická cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: C, Python (dle domluvy s cvičícím) +
-    * Poznámky:  +
- +
-  * Předmět: **PV003 Architektura relačních databázových systémů**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PV003 +
-    * Náplň: SQL a PL/SQL v DB systému Oracle +
-    * Forma: přednášky,​ cvičení, malý týmový projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: PL/SQL Oracle +
-    * Poznámky:  +
- +
-  * Předmět: **PA036 Projekt z databázových systémů**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PA036 +
-    * Náplň: Vytvořit funkční aplikaci nad relační databází, technickou dokumentaci,​ prezentační dovednosti +
-    * Forma: seminář, projekt nad rel. databází včetně webového UI +
-    * Používaný programovací jazyk: PL/SQL Oracle +
-    * Poznámky:  +
- +
-===== Podzimní semestr ===== +
- +
-  * Předmět: **IB001/​IB111,​ Úvod do programování skrze C/Python**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​IB001 +
-    * Náplň: Začátečnický předmět seznámení s programováním,​ úvodní algoritmizace,​  +
-    * Forma: přednášky + praktická cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: C nebo Python  +
-    * Poznámky:  +
- +
-  * Předmět: **PV079, Applied Cryptography**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2014/​PV079 +
-    * Náplň: Řešení vybraných témat z oblasti aplikované kryptografie skrze praktické programovací úlohy +
-    * Forma: teoretické přednášky + praktické programovací domácí úlohy +
-    * Používaný programovací jazyk: dle volby studenta +
-    * Poznámky:  +
- +
- +
- +
-  * Předmět: **PV197, GPU Programming**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV197 +
-    * Náplň: Programování obecných výpočtů na GPU, optimalizace kódu (primárně na NVIDIA GPU - CUDA a, úvod do OpenCL, optimalizace pro AMD GPU a x86 CPU) +
-    * Forma: přednášky,​ projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: C for CUDA    +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PB173, Tématické programování v C/C++**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PB173 +
-    * Náplň: Nezávislé skupiny (Zpracování obrazu, Systémové programování Windows & Linux, Ovladače jádra Linux, C++11, Aplikovaná kryptografie) +
-    * Forma: jen cvičení s výkladem, domácí úkoly, některé skupiny mají týmové projekty +
-    * Používaný programovací jazyk: C/C++ +
-    * Poznámky: popis skupin dostupný na https://​minotaur.fi.muni.cz:​8443/​pb173 +
- +
-  * Předmět: **IV112, Projekt z programování paralelních aplikací**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​IV112 +
-    * Náplň: praktická zkušenost s programováním vícevláknových či jinak paralelních aplikací, paralelizace algoritmů +
-    * Forma: projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: C, C++ +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PA165, Vývoj programových systémů v jazyce Java (Enterprise Java)**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PA165 +
-    * Náplň: návrhu a realizace rozsáhlých systémů, implementace,​ testování,​ refaktoring,​ ladění výkonu, API Java SE a Java EE (EJB, web services) +
-    * Forma: přednáška + praktická cvičení, domácí úkoly +
-    * Používaný programovací jazyk: Java +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **IB016, Seminář z funkcionálního programování**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​IB016 +
-    * Náplň: Využití jazyku Haskell pro řešení praktických problémů +
-    * Forma: cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: Haskel +
-    * Poznámky:  +
- +
-  * Předmět: **PB125, Projekt zpracování řeči**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB125 +
-    * Náplň: Praktická implementace řešení vybraného problému řečové komunikace mezi člověkem a počítačem +
-    * Forma: projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: xxx +
-    * Poznámky: jednou za dva roky +
- +
-  * Předmět: **PB071, Úvod do C**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​jaro2013/​PB071 +
-    * Náplň: Jazyk C (standard C99), Posix, využití vývojových nástrojů (IDE, debugger, SVN…) +
-    * Forma: přednášky,​ praktické cvičení, 5 domácích úkolů +
-    * Používaný programovací jazyk: C +
-    * Poznámky: předmět se vyučuje každý semestr +
- +
- +
-  * Předmět: **PB161, Programování v C++**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PB161 +
-    * Náplň: Objektově orientované programování v C++, STL, šablony, C++11 +
-    * Forma: přednášky,​ praktické cvičení, 5 domácích úkolů +
-    * Používaný programovací jazyk: C++ +
-    * Poznámky:  +
- +
- +
-  * Předmět: **PV065, UNIX -- programování a správa systému I**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV065 +
-    * Náplň: Principy fungování UNIXového operačního systému, aplikační rozhraním (služby jádra, některé knihovní funkce) +
-    * Forma: přednáška,​ domácí úkoly? +
-    * Používaný programovací jazyk: C +
-    * Poznámky:​ +
- +
- +
-  * Předmět: **PV181, Laboratory of security and applied cryptography I**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV181 +
-    * Náplň: Praktické implementace bezpečnostních komponent, využití kryptografických knihoven (OpenSSL, Cryptlib, Microsoft Crypto API, Java JCA), čipové karty +
-    * Forma: přednáška kombinovaná se cvičením, domácí úkoly  +
-    * Používaný programovací jazyk: C, C++, Java, JavaCard +
-    * Poznámky:​ +
-  +
-  * Předmět: **IV104 Seminář řešení programátorských úloh**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​IV104 +
-    * Náplň: řešení algoritmicky náročných úloh a rozvoj myšlení a schopnosti řešení problémů +
-    * Forma: cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: libovolný dle výběru studenta +
-    * Poznámky:​ +
-  +
-  * Předmět: **PV247 Agilní webový projekt na platformě .NET**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV247 +
-    * Náplň: zpracování webového projektu od marketingových základů přes vývoj po nasazení do produkčního prostředí +
-    * Forma: týmový projekt +
-    * Používaný programovací jazyk: C#, HTML, CSS, ASP.NET  +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV249, Vývoj v jazyce Ruby**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​pv249 +
-    * Náplň: Vývoj webových aplikací v jazyce Ruby +
-    * Forma: přednáška,​ praktické cvičení  +
-    * Používaný programovací jazyk: Ruby +
-    * Poznámky:​ +
- +
-  * Předmět: **PV248, Kurz jazyka Python**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​pv248 +
-    * Náplň: Python a jeho pokročilejší využití +
-    * Forma: cvičení s výkladem, domácí úkoly +
-    * Používaný programovací jazyk: Python +
-    * Poznámky: přednáší lidé z RedHatu, vypisováno jednorázově (není zaručeno, že bude vypsáno znovu) +
- +
-  * Předmět: **PV198 Aplikace jednočipových počítačů**,​ https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV198 +
-    * Náplň: Implementace aplikací pro jednočipové procesory +
-    * Forma: přednášky,​ cvičení s výkladem, domácí úkoly +
-    * Používaný programovací jazyk: C +
-    * Poznámky: Předmět se zabývá třemi samostannými oblastmi. V každé části je výuka rozdělena na část teoretickou a praktickou. +
- +
-  * Předmět: **PPV200 Introduction to hardware description language**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV200 +
-    * Náplň: Implementace aplikací pro programovatelná hradlová pole FPGA (XILINX a ALTERA) +
-    * Forma: přednášky,​ cvičení s výkladem, domácí úkoly +
-    * Používaný programovací jazyk: VERILOG, VHDL +
-    * Poznámky: Předmět se zabývá dvěma jazyky. V každé části je výuka rozdělena na část teoretickou a praktickou. +
- +
-  * Předmět: **PB162, Programování v jazyce Java**, https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PB162 +
-    * Náplň: Základní zvládnutí jazyka Java, objektového návrhu a použití standardních knihoven +
-    * Forma: přednáška,​ praktické interaktivní cvičení, individuální práce +
-    * Používaný programovací jazyk: Java +
-    * Poznámky:  +
-  +
-  * Předmět: **PV224 Caché: Alternativní databázové technologie**,​https://​is.muni.cz/​auth/​predmet/​fi/​podzim2012/​PV224 +
-    * Náplň: Vývoj db aplikací na platformě Cache pod OS Windows, OO programování v DB, programování web aplikace +
-    * Forma: seminář, domácí cvičení +
-    * Používaný programovací jazyk: ObjectScript,​ Cache Server Pages, spolupráce s Javou +
-    * Poznámky:  +
- +
-===== MOOC kurzy: Coursera, EdX, UDACITY... ===== +
-[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Massive_Open_Online_Course | MOOC kurzy:]] ([[https://​www.coursera.org/​|Coursera]],​ [[https://​www.edx.org/​ | EdX]], [[https://​www.udacity.com/​ | UDACITY]]...) +
- +
-<note tip>Podílejte se na doplnění této části. Pokud jste absolvovali některý z MOOC kurzů, ve kterém jste si pěkně prakticky zaprogramovali a bavilo vás to, napište prosím na adresu Petr Švenda <​svenda@fi.muni.cz>​ informace dle níže uvedené šablony a dopřejte ostatním možnost také absolvovat zajímavý kurz.  +
- +
-  * Předmět: **Název kurzu**, link na kurz +
-    * Náplň: popis náplně, např. Začátečnický předmět seznámení s programováním,​ úvodní algoritmizace... +
-    * Forma: např. video přednášky + praktická cvičení v předchystaném virtuálním prostředí +
-    * Používaný programovací jazyk: např. C nebo Python  +
-    * Poznámky: jak to bylo obtížné, kolik bylo programování... (max. 128 znaků) +
-</​note>​ +
- +
-  * Předmět**An Introduction to Interactive Programming in Python**, ​https://​www.coursera.org/​course/​interactivepython +
-    * Náplň: Úvod do programování v Pythonu, programování jednoduchých her +
-    * Forma: video přednášky + praktická cvičení v předchystaném virtuálním prostředí +
-    * Používaný programovací jazyk: Python  +
-    * Poznámky:  +
- +
-  * Předmět: **Discrete Optimization**,​ https://​www.coursera.org/​course/​optimization +
-    * Náplň: Návrh, optimalizace a implementace algoritmů pro řešení těžkých (NP-hard) problémů (TSP, VRP, Warehouse location, Graph coloring, N-Queens,​...). +
-    * Forma: Video přednášky + programovací úkoly (jediný způsob jak získat body jsou právě úkoly) +
-    * Programovací jazyk: Libovolný, jen je potřeba použít dodaný spouštěč v Pythonu. +
-    * Poznámky absolventů:​ +
-      * Kurz je "​graduate-level",​ osnovou se dotýká FI předmětů IA101, PA163 a PA167 (pro další informace můžete kontaktovat Ondřeje Slámečku <​ondrej@slamecka.cz>​) +
- +
-  * Předmět: **Coding the Matrix: Linear Algebra through Computer Science Applications**,​ https://​www.coursera.org/​course/​matrix +
-    * Náplň: Aplikace metod lineární algebry, vhodné opakování a mírné rozšíření (bere se to ve větším záběru) kurzu MB101 +
-    * Forma: Video přednášky + programovací úkoly  +
-    * Programovací jazyk: Pythonu +
-    * Poznámky absolventů:​ +
-      * Zabíralo asi 5 hodin / týdně programování,​ lepší pochopení implementace algoritmů a datových struktur (pro další informace můžete kontaktovat Jana Štourače <​113869@mail.muni.cz>) +
- +
-  * Předmět: **Functional Programming Principles in Scala**, https://www.coursera.org/course/​progfun +
-    * Náplň: Základy funkcionálního programování a jejich aplikace ve Scale +
-    * Forma: video přednášky s drobnými interaktivními úkoly, bodované domácí úkoly  +
-    * Programovací jazyk: Scala +
-    * Poznámky absolventů:​ +
-      * náročnost zhruba 5h týdně na úkoly, nevyžaduje žádné teoretické znalosti, stačí pouze základní schopnost programování,​ jako IDE využíváno modifikované Eclipse (pro další informace můžete kontaktovat Michael Šimáček <​410188@mail.muni.cz>) +
- +
-  * Předmět: **Introduction to Computer Science and Programming**,​ https://​www.edx.org/​course/​mitx/​mitx-6-00-1x-introduction-computer-1498 +
-    * Náplň: Základní úlohy v počítačové vědě kombinované s praktickým programováním úloh +
-    * Forma: video přednášky s drobnými interaktivními úkoly, bodované domácí úkoly, vnitrosemestrální test  +
-    * Programovací jazyk: Python +
-    * Poznámky absolventů:​ +
-      * pro další informace můžete kontaktovat Martina Štěrbu ​<422300@mail.muni.cz>​ +
- +
-  * Předmět: **Internet History, Technology, and Security**, https://​www.coursera.org/​course/​insidetheinternet +
-    * Náplň: Historie internetu a počítačů,​ rozhovory s lidmi co stáli u zrodu počítačových sítí, arpanetu, mozzily atd.  +
-    * Forma: video přednášky,​ krátké testy na které má člověk 100 pokusů +
-    * Programovací jazyk: žádný +
-    * Poznámky absolventů:​ +
-      * Tento kurz není těžký, ale obsahuje hodně informací. Pro další informace můžete kontaktovat Martina Štěrbu <​422300@mail.muni.cz> +
- +
  
QR Code
QR Code public:code_fimu (generated for current page)