Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:coding_coverage [2014/03/25 12:53]
Petr Svenda
public:coding_coverage [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 9: Řádek 9:
   - Build systems   - Build systems
     * PB071 - basic makefile [1-2]     * PB071 - basic makefile [1-2]
 +    * PB029  - Makefile [1-2]
   - Documentation Systems   - Documentation Systems
     * PB071 - basic JavaDoc style (Doxygen), javadoc documentation required [2]     * PB071 - basic JavaDoc style (Doxygen), javadoc documentation required [2]
Řádek 15: Řádek 16:
   - Version Control Systems (Centralized,​ Distributed,​ Non-Linear)   - Version Control Systems (Centralized,​ Distributed,​ Non-Linear)
     * PB071 & PB161 - SVN required for submission of homeworks [2]     * PB071 & PB161 - SVN required for submission of homeworks [2]
 +    * PB029 [1-2]
 +    * PB138 - project development and submission
   - Code Style    - Code Style 
   - Debugging   - Debugging
QR Code
QR Code public:coding_coverage (generated for current page)