Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:diamonddemo_reseni [2012/10/16 08:51]
Petr Svenda
public:diamonddemo_reseni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 72: Řádek 72:
     return 0;     return 0;
 } }
 +</​code>​
 +
 +<code cpp>
 +//
 +// Ukol: Pridani '​x'​ pred email u studenta.
 +// 1. reseni - modifikace funkce getEmail() u CStudent tak, aby pridavala '​x'​ a virtualizace GetEmail v CPerson
 +// 2. reseni - pridani '​x'​ primo v konstruktoru ​
 +//
 +class CTeachStudent ​ {
 +    CTeacher m_teacher;
 +    CStudent m_student;
 +public:
 +    CTeachStudent(const char* email) :
 +        m_teacher(email),​
 +        m_student((std::​string("​x"​) + std::​string(email)).c_str()) {} // std::​string("​x"​) konvertuje retezec "​x"​ na nepojmenovany objekt string s obsahem "​x",​ c_str() vrati konstantni retezec po spojeni s puvodnim email 
 +    void printEmail() {
 +        cout << "​Teacher:"​ << m_teacher.getEmail() << endl;
 +        cout << "​Student:"​ << m_student.getEmail() << endl;
 +    }
 +};
 </​code>​ </​code>​
QR Code
QR Code public:diamonddemo_reseni (generated for current page)