Základy použití dokumentačního nástroje Doxygen

Dokument vytvořil Petr Švenda, jakékoli připomínky piště prosím na svenda@fi.muni.cz

Doxygen je dokumentační nástroj, umožňující generovat dokumentaci v různých formátech (html, latex, xml) ze zdrojového kódu. Práce programátoru se sestává ze dvou kroků:

 1. Vložení komentářů ve vhodném formátu (JavaDoc…) přímo do zdrojového kódu.
 2. Zpracování a vygenerování dokumentace pomocí nástroje Doxygen.

Tento dokument navazuje na konvence programování v jazyku C.

Následující části obsahují ukázky dokumentace a některé důležité body. Pro podrobný seznam možností nástroje Doxygen viz. manuál. Značky označené [OPTIONAL] nejsou povinné, ale mohou se hodit.

Komentáře v kódu

V průběhu psaní kódu je nutné vkládat do zdrojového kódu komentáře ve speciálním formátu. Doxygen podporuje několik možných syntaxí (JavaDoc, QT, Visual Studio…), více viz. http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/docblocks.html. V dalším textu budeme předpokládat použití syntaxe JavaDoc.

Dokumentace souborů

V hlavičkových souborech a main.c pište plnou dokumentaci funkcí, struktur atd., ve všech souborech navíc pište tagy @author a @file. V textu dokumentace používejte angličtinu.

Ukázka hlavičkového souboru

#ifndef MY_AWESOME_LIBRARY_H
#define MY_AWESOME_LIBRARY_H
 
/**
 * @brief  [OPTIONAL] Brief file description.
 * @file  my_awesome_library.h
 * @author John Doe <john.doe@example.com>
 *
 * [OPTIONAL] Detailed file description.
 */
 
#include <stdlib.h>
// ...
 
#endif // MY_AWESOME_LIBRARY_H

Ukázka jiného (nehlavičkového) souboru

/**
 * @author John Doe <john.doe@example.com>
 * @file  list.c
 */
 
...

Dokumentace struktur a výčtových typů

/**
 * @brief Doubly linked list node.
 *
 * [OPTIONAL] Detailed description.
 */
typedef struct node
{
  struct node *prev; /**< previous node    */
  struct node *next; /**< next node      */
  void    *data; /**< pointer to node data */
} node_t;
 
/**
 * @brief UNIX file system permissions.
 *
 * [OPTIONAL] Detailed description.
 */
typedef enum mode
{
  Read  = 1, /**< read a file or list contents of a directory */
  Write  = 2, /**< modify a file or directory entries     */
  Execute = 4 /**< execute a file or enter a directory     */
} mode_t;

Dokumentace funkcí

Pokud chcete v textu odkazovat parametr funkce, použijte značku @a parametr, hodnoty můžete značit např. značkou @c true. Funkce, které nic nevrací (mají návratový typ void) pochopitelně nemusí mít značku @return.

/**
 * @brief  Halting problem solver.
 * @param  tm   Turing machine to simulate
 * @param  input  input to simulate the @a tm with
 * @return @c true if the machine @a tm will halt with the tape @a input, @c false otherwise
 * @note  [OPTIONAL] The content of the @a input tape will remain unchanged.
 * @warning [OPTIONAL] Still under development.
 * @bug   [OPTIONAL] This function can run indefinitely for some inputs.
 *
 * [OPTIONAL] Detailed information on how awesome this function is.
 */
bool halts(machine_t *tm, tape_t *input);

Navíc, pokud je argument funkce ukazatel, přidejte za param položku [in], [out] nebo [in,out] pokud je to vstupní, výstupní resp. vstupno-výstupní argument:

/**
 * @param[in]   ro  memory to be read
 * @param[out]  wo  memory to be filled
 * @param[in,out] rw  memory to be read and written
 */
void foo(const void *ro, size_t *wo, char *rw);

Generování dokumentace

Vygenerování dokumentace provedeme pomocí následujících kroků:

 1. Přepneme se do adresáře se zdrojovými kódy
 2. Vygenerujeme konfigurační soubor Doxygenu pomocí příkazu
  doxygen -g

  Vznikne skript Doxyfile.

 3. Pokud jsou zdrojové kódy i v podadresářích, tak upravíme ve skriptu Doxyfile hodnotu
 • RECURSIVE = YES
 1. Spustíme Doxygen pomocí příkazu
  doxygen
 2. V adresáři html/index.html by měla být vygenerována dokumentace ve formátu HTML

Velmi dobrého rozšíření dosáhneme generováním grafu volání jednotlivých funkcí. Lze použít i v případě, že se potřebujeme rychle zorientovat v neznámém kódu. K tomu je nutné:

 1. Nainstalovat balík GraphViz http://www.graphviz.org/Download.php
 2. Změnit před generováním dokumentace ve skriptu Doxyfile hodnoty
  • CALL_GRAPH = YES
  • HAVE_DOT = YES
 3. Pokud chceme vygenerovat graf volání (a základní dokumentaci) i ze zdrojových kódů, které neobsahují Doxygen komentáře, tak změníme ještě hodnotu
  • EXTRACT_ALL = YES
 4. Spustíme znovu
  doxygen

Troubleshooting

 • Po spuštění Doxygenu není ve vygenerované dokumentaci žádný soubor nebo některé chybí. Důvodem je pravděpodobně to, že sdrojové soubory nezačínají direktivou /** @file jmeno_souboru*/. Řešením je vložit tuto direktivu na začátek každého souboru nebo změnit v konfiguračním skriptu Doxyfile (nebo jiný soubor, pokud nemáte v defaultním) hodnotu EXTRACT_ALL na YES (defaultně je NO).
QR Code
QR Code public:doxygen (generated for current page)