Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:intro_class_cuboid [2013/09/20 22:07]
Petr Svenda [Úvod od class, cuboid]
public:intro_class_cuboid [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 17: Řádek 17:
  
 <code cpp main.cpp>​ <code cpp main.cpp>​
-#include "​cuboid.hpp"+#include "​cuboid.h"
 #include <​iostream>​ #include <​iostream>​
  
QR Code
QR Code public:intro_class_cuboid (generated for current page)