Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
public:jres_2013_vyhodnoceni [2013/12/08 14:59]
Ondrej Bouda vytvořeno
public:jres_2013_vyhodnoceni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 30: Řádek 30:
 ===== Vzorové řešení ===== ===== Vzorové řešení =====
  
-Vzorové řešení základní části: {{public:jres_2013:​jres.zip|zdrojový kód}}+Vzorové řešení základní části: {{:public:pb161:​jres.zip|zdrojový kód}}
  
-Vzorové řešení včetně bonusového rozšíření:​ {{public:jres_2013:​jres-bonus.zip|zdrojový kód}}+Vzorové řešení včetně bonusového rozšíření:​ {{:public:pb161:​jres-bonus.zip|zdrojový kód}}
  
 Vzorové řešení se přeloží jednoduše spuštěním příkazu ''​make''​. Vzorové řešení se přeloží jednoduše spuštěním příkazu ''​make''​.
Řádek 38: Řádek 38:
 ===== Testovací skript ===== ===== Testovací skript =====
  
-Celý balík testovacích vstupů a odpovídajících výstupů si můžete stáhnout spolu se skriptem pro jejich vyhodnocení a vzorovým řešením: {{public:jres_2013:​jres-pack.zip|balík pro základní část}}, {{public:jres_2013:​jres-pack-bonus.zip|balík pro bonusovou část}} (liší se pouze tím, že v základní verzi jsou některé testy vypnuté)+Celý balík testovacích vstupů a odpovídajících výstupů si můžete stáhnout spolu se skriptem pro jejich vyhodnocení a vzorovým řešením: {{:public:pb161:​jres-pack.zip|balík pro základní část}}, {{:public:pb161:​jres-pack-bonus.zip|balík pro bonusovou část}} (liší se pouze tím, že v základní verzi jsou některé testy vypnuté)
  
 Pro zprovoznění testovacího balíčku na Aise stačí udělat jediné - nastavit práva ke spuštění:​ ''​chmod u+x stest escapeargs''​. (Obezřetní mohou zkontrolovat obsah skriptu ''​stest''​ i přeložit si ''​escapeargs''​ sami ze zdroje ''​escapeargs.c''​.) Pro testování včetně kontroly paměti je navíc potřeba ''​valgrind''​ - ale ten je na Aise taky. Pro zprovoznění testovacího balíčku na Aise stačí udělat jediné - nastavit práva ke spuštění:​ ''​chmod u+x stest escapeargs''​. (Obezřetní mohou zkontrolovat obsah skriptu ''​stest''​ i přeložit si ''​escapeargs''​ sami ze zdroje ''​escapeargs.c''​.) Pro testování včetně kontroly paměti je navíc potřeba ''​valgrind''​ - ale ten je na Aise taky.
QR Code
QR Code public:jres_2013_vyhodnoceni (generated for current page)