Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:kontr_pitch [2014/11/11 17:13]
Petr Svenda [Ukázka emailu s vyhodnocením]
public:kontr_pitch [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 47: Řádek 47:
 Shrnuti vysledku: Shrnuti vysledku:
 * v testu byla nalezena chyba * v testu byla nalezena chyba
-* pocet bodu je: 5.5+* pocet bodu je: 8.5
 Prosla kontrola Valgrindem. Prosla kontrola Valgrindem.
- 
- 
  
 Zaznam testu: Zaznam testu:
  
 +[TEST] ========== Test nanecisto
  
-** BASIC TESTS ** + [SUBTEST] Test ​pocatecni vyzvy s nasledovnym ukoncenim 
- + [ OK ] Subtest uspesny
-[TEST] Doxygen documentation presence +
-[FAIL] Doxygen showed errors/​warnings. +
-/​home/​xtoth1/​kontrNG/​_tmp_/​pb161/​hw02/​xstudent_2014_1021_162012/​master_basic.pl/​unit_doxygen.pl/​vector2d.cpp:​2:​ Warning: the name '​vector.cpp'​ supplied as the second argument in the \file statement is not an input file +
- +
-[TEST] Color basic +
-Basic color tests. +
- +
-Color contructor by codes [basic_color] +
-Color contructor by string [basic_color] +
-Color getCode() method  ​       [basic_color] +
-Test passed. +
- +
-[OK] +
- +
- +
-** FULL TESTS ** +
- +
-[TEST] Full test of Vector2D class +
-Full Vector2D class tests+
  
-Vector2D constructor with no parameters  ​       [full_vector2d] + [SUBTEST] Test korektniho ukonceni bez prikazu quit 
-Vector2D constructor with different x and y [full_vector2d+OK ] Subtest uspesny
-Vector2D add() method  ​                       ​[full_vector2d] +
-Test passed.+
  
-[OK]+[TEST========== Test naostro
  
-[TEST] Full test of Ellipse class methods + [SUBTEST] Nacteni, prochazka, ulozeni (daleko) 
-Full ellipse methods tests+ [ OK ] Subtest uspesny 0.5b
  
-Ellipse printInfo() method with position and color changes [full_ellipse_methods+ [SUBTEST] Utok: automaticky beze zbrane 
-Ellipse getSum() method with radius change  ​               ​[full_ellipse_methods] +OK ] Subtest uspesny 0.5b
-Ellipse getSVG method with attributes changes  ​               [full_ellipse_methods] +
-Test passed.+
  
-[OK]+ [SUBTEST] Nacteni hry a nova hra 
 + '​[FAIL] Ulozeny vystup vasi aplikace nesplnuje podminky zadani.'​
  
-[TEST] Full test of Rectangle class constructors + [SUBTEST] Posbirani zbrani z mapy (uspesne) 
-[FAIL] Full tests of Rectangle constructors failed - one of the constructors contradicts the assignment. +OK ] Subtest uspesny 0.5b
-Full Rectangle constructors tests+
  
-Rectangle constructor with radius parameters  ​                       ​[full_rectangle_constructors+ [SUBTEST] Posbirani zbrani z mapy (neuspesne) 
-Rectangle constructor with width,​height and color parameters  ​               ​[full_rectangle_constructors] +OK ] Subtest uspesny 0.25b
-Rectangle constructor with position, width and height parameters [full_rectangle_constructors] +
-Rectangle constructor with position, width and height and color parameters [full_rectangle_constructors] +
-Rectangle copy constructor  ​                                       [full_rectangle_constructors] +
-Error, copy.getPosition().getX() == 154 required+
  
  
QR Code
QR Code public:kontr_pitch (generated for current page)