Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:kontrlogs [2013/09/26 11:25]
Michal Miklos
public:kontrlogs [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Webové rozhranie Kontru - Kontr-logs ====== ====== Webové rozhranie Kontru - Kontr-logs ======
  
-<note important>​[[https://​www.fi.muni.cz/​~xmiklos/​logs/​|Kontr-logs nájdete tu]]</​note>​+<note important>​[[https://​www.fi.muni.cz/​~kontr/​|Kontr-logs nájdete tu]]</​note>​
  
 Kontr-logs je webová aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom prehľadávať logy Kontru. Tieto logy obsahujú informácie o každom odovzdaní, ktoré kontr spracuje. Pre každého študenta zobrazuje jeho odovzdania v ľahko čitatelnej forme s podrobným popisom priebehu kontroly každého odovzdania. Ďalej umožňuje: Kontr-logs je webová aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom prehľadávať logy Kontru. Tieto logy obsahujú informácie o každom odovzdaní, ktoré kontr spracuje. Pre každého študenta zobrazuje jeho odovzdania v ľahko čitatelnej forme s podrobným popisom priebehu kontroly každého odovzdania. Ďalej umožňuje:
QR Code
QR Code public:kontrlogs (generated for current page)