Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni02 [2017/03/01 19:01]
Jiří Weiser [Úkol 5. Kruh] rectangle -> circle
public:pb071:cviceni02 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 327: Řádek 327:
 ===== Vzorové řešení ===== ===== Vzorové řešení =====
  
-Objeví se ke konci týdne.+Vzrové řešení najdete na [[https://​gitlab.fi.muni.cz/​pb071/​pb071-seminars/​tree/​impl/​cviceni02|zde]]
  
 Úlohu připravil Miroslav Jaroš --  xjaros1 (at) fi.muni.cz Úlohu připravil Miroslav Jaroš --  xjaros1 (at) fi.muni.cz
  
  
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni02 (generated for current page)