Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni03 [2017/03/06 16:24]
Jirka Slaby [Úkol 4. Nekonečné cykly]
public:pb071:cviceni03 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 152: Řádek 152:
   * zároveň program ukončete v případě, kdy selže funkce ''​%%scanf%%'',​ kvůli uzavření vstupu   * zároveň program ukončete v případě, kdy selže funkce ''​%%scanf%%'',​ kvůli uzavření vstupu
   * pokud funkce ''​%%scanf%%''​ selže, kvůli nevalidnímu vstupu, vypište chybovou hlášku, zahoďte řádek v bufferu a pokračujte dál, dotazem na další obrazec.   * pokud funkce ''​%%scanf%%''​ selže, kvůli nevalidnímu vstupu, vypište chybovou hlášku, zahoďte řádek v bufferu a pokračujte dál, dotazem na další obrazec.
-  * Pro zahození řádku, můžete využít funkci ''​%%readEndOfLine%%''​ z ''​%%pb071_io.h%%''​+  * Pro zahození řádku, můžete využít funkci ''​%%readEndOfLine%%''​ z ''​%%drawer.c%%''​
  
 <note info> Funkce ''​%%scanf%%''​ vrací jako svoji návratovou hodnotu, počet úspěšných konverzí a pokud je vstup uzavřen vrátí hodnotu definovanou makrem ''​%%EOF%%'',​ které značí uzavření vstupu. <note info> Funkce ''​%%scanf%%''​ vrací jako svoji návratovou hodnotu, počet úspěšných konverzí a pokud je vstup uzavřen vrátí hodnotu definovanou makrem ''​%%EOF%%'',​ které značí uzavření vstupu.
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni03 (generated for current page)