Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni08 [2017/04/10 17:04]
Jirka Slaby [Minecraft Factory]
public:pb071:cviceni08 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 118: Řádek 118:
  ​7| ​        ​stock(p) ← stock(p) - 1  ​7| ​        ​stock(p) ← stock(p) - 1
  ​8| ​    else  ​8| ​    else
- ​9| ​        r ← getRecipe(R, p)     ​// nájdi recept pre p+ ​9| ​        r ← getRecipeItems(R, p)// nájdi recept pre p
 10| 10|
 11|         if (r = ⊥ ⋁ |r| = 0)    // ak recept neexistuje alebo nemá ingrediencie 11|         if (r = ⊥ ⋁ |r| = 0)    // ak recept neexistuje alebo nemá ingrediencie
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni08 (generated for current page)