Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni09 [2017/04/17 23:14]
Roman Lacko [Úloha 3c: Parser receptov (strtok)]
public:pb071:cviceni09 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 71: Řádek 71:
 Vo funkcii ''​%%loadResources%%''​ otvorte súbor s názvom v argumente a v cykle načítavajte pomocou ''​%%readLine%%''​ postupne všetky riadky. Pomocou funkcie ''​%%strtok%%''​ rozdeľte vstup na prvej medzere a zvyšok uložte ďalším volaním strtok (vo vstupe by mala byť len jedna medzera). Označme tieto časti postupne ''​%%type%%''​ a ''​%%rest%%''​. Vo funkcii ''​%%loadResources%%''​ otvorte súbor s názvom v argumente a v cykle načítavajte pomocou ''​%%readLine%%''​ postupne všetky riadky. Pomocou funkcie ''​%%strtok%%''​ rozdeľte vstup na prvej medzere a zvyšok uložte ďalším volaním strtok (vo vstupe by mala byť len jedna medzera). Označme tieto časti postupne ''​%%type%%''​ a ''​%%rest%%''​.
  
-Podľa obsahu premennej ''​%%type%%''​ potom zavolajte ''​%%parseItem%%'' ​alebo ''​%%parseRecipe%%'', ​ktorej predáte zvyšok riadka.+Podľa obsahu premennej ''​%%type%%''​ potom alokujte nový produkt alebo recept, ​zavolajte ​zodpovedajúcu ​''​%%parse...%%'' ​funkciu, ktorej predáte zvyšok riadka, a ak vráti ​''​%%true%%'', ​pridajte načítanú ​štruktúru do správneho zoznamu.
  
 <note tip> <note tip>
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni09 (generated for current page)