Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni10 [2017/04/25 10:54]
Lukáš Ručka Fix spelling typo in function name
public:pb071:cviceni10 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 81: Řádek 81:
   - Kolik je ve stromě čísel, která jsou dělitelná třemi?   - Kolik je ve stromě čísel, která jsou dělitelná třemi?
   - Je ve stromě více sudých, nebo lichých čísel?   - Je ve stromě více sudých, nebo lichých čísel?
-  - Jaký je součet všech ​číslic ​hodnot uzlů ve stromě?+  - Jaký je počet všech ​cifer hodnot uzlů ve stromě?
  
 <note tip> <note tip>
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni10 (generated for current page)