Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni12 [2017/05/09 21:33]
Miroslav Jaros
public:pb071:cviceni12 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 24: Řádek 24:
  
 <code c main.c> <code c main.c>
-#include <stdio.h+#include <stdio.h>
  
 int main(int argc, char *argv[]) int main(int argc, char *argv[])
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni12 (generated for current page)