Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:cviceni [2017/08/14 13:24]
Roman Lacko [Aktuální domácí úkoly]
public:pb071:cviceni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== PB071 - Náplň cvičení - Jaro 2017 ====== +====== Materiály ke cvičení ======
-===== Aktuální domácí úkoly ===== +
-  * {{ :​public:​pb071:​pb071-j2017-solutions.zip |Vzorová řešení domácích úkolů HW01 - HW05}} +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw06_2017|HW06 - Tahy figur]]</​del>​ (**bonusový úkol**) +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw05_2017|HW05 - ls + sort]]</​del>​ +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw04_2017|HW04 - Modulární zpracovávač]]</​del>​ +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw03_2017|HW03 - CPU]]</​del>​ +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw02_2017|HW02 - Řetězcová knihovna]]</​del>​ +
-  * <​del>​[[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw01_2017|HW01 - Základné riadiace štruktúry v jazyku]]</​del>​ +
- +
-===== 13. přednáška/​cvičení [týden 15.5.-21.5.2017] ===== +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Zvaná přednáška (Juraj Michálek): Céčko v reálném světě - https://​www.ysofters.com/​2017/​05/​15/​slides-from-talk-at-fi-muni-c-in-our-world-2017/​ +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW05) +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník +
-    * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test10 +
-  * Zpětná vazba k **5. domácímu úkolu** ([[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw05_2017|ls + find]]) +
-    * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_Dotaz_HW05 +
-  * **Zápočtový příklad naostro** +
-    * zadání sestavuje cvičící +
-    * časový limit **60 minut** +
-    * oprava probíhá **na cvičení** +
- +
-===== 12. přednáška/​cvičení [týden 8.5.-14.5.2017] ===== +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Posix, Make, CMake : {{ :​public:​pb071:​PB071_12_PreprocesorPametoveTridy_2017.ppt | ppt}}, {{ :​public:​pb071:​PB071_12_PreprocesorPametoveTridy_2017.pdf |pdf}} +
-  * **Státní svátek**, přednáška nahrazena [[https://​is.muni.cz/​auth/​el/​1433/​jaro2016/​PB071/​um/​vi/?​videomuni=PB071-D3-20160509.mp4|ze záznamu]]. +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW05) +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test09 +
-  * 12. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni12|Makra,​ bezpečnost,​ POSIX]] +
- +
-===== 11. přednáška/​cvičení [týden 1.5.-7.5.2017] ===== +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * **Státní svátek**, přednáška odpadá +
-  * **5. domácí úkol**: [[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw05_2017|ls + sort]] +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * **Odpovědník z přednášky není** +
-  * Zpětná vazba k **4. domácímu úkolu** ([[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw04_2017|Modulární zpracovávač]]) +
-    * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_Dotaz_HW04 +
-  * 11. cvičení: **zápočtový příklad nanečisto** +
-    * bez hodnocení, jde pouze o cvičné vypracování příkladu +
-    * můžete používat **vlastní** kódy z cvičení, materiály z přednášek a [[http://​en.cppreference.com/​w/​c|online dokumentaci jazyka C]] +
-    * čas na vypracování je **60 minut** +
-    * cvičící vybere jeden příklad z [[public:​pb071:​zapoctaky|cvičních zápočtových příkladů]] +
-    * ve vlastním zájmu vypracujte další příklady samostatně doma +
- +
-===== 10. přednáška/​cvičení [týden 24.4.-30.4.2017] ===== +
-**Posix, Make, CMake** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Posix, Make, CMake : {{ :​public:​pb071:​pb071_09_posixmakefilecmake_2017.ppt | ppt}}, {{ :​public:​pb071:​pb071_09_cmake_2017.pdf |pdf}} +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW04) +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test08 +
-  * 10. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni10|Rekurze (operace nad stromy)]] +
- +
-===== 9. přednáška/​cvičení [týden 17.4.-23.4.2017] ===== +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * **Státní svátek**, přednáška odpadá +
-  * **4. domácí úkol**: [[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw04_2017|Modulární zpracovávač]] +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * **Odpovědník z přednášky není** +
-  * Zpětná vazba k **3. domácímu úkolu** ([[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw03_2017|CPU]]) +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_Dotaz_HW03 +
-  * 9. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni09|Minecraft Factory III: The Return of Data]] +
- +
-===== 8. přednáška/​cvičení [týden 10.4.-16.4.2017] ===== +
-**Rekurze, knihovny, standardní knihovna** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Rekurze, knihovny, standardní knihovna : {{ :​public:​pb071:​PB071_08_RekurzeStdLibsC11_2017.pptx |pptx}}, {{ :​public:​pb071:​PB071_08_RekurzeStdLibsC11_2017.pdf |pdf}} +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW03) +
- +
-==== Materiály ke cvičení === +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test07 +
-  * 8. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni08|Minecraft Factory II: The Two Structures]] +
- +
-===== 7. přednáška/​cvičení [týden 3.4.-9.4.2017] ===== +
-**I/O, práce se soubory** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * I/O, práce se soubory: {{ :​public:​pb071:​pb071_07_unioniofiles_2017.ppt |ppt}}, {{ :​public:​pb071:​pb071_07_unioniofiles_2017.pdf |pdf}} +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW03) +
- +
-==== Materiály ke cvičení === +
- +
-  * Zpětná vazba k **2. domácímu úkolu** ([[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw01_2017|Řetězcová knihovna]]) +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_Dotaz_HW02 +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test06 +
-  * 7. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni07|Minecraft Factory I: The Fellowship of Nodes]] +
- +
-===== 6. přednáška/​cvičení [týden 27.3.-02.4.2017] ===== +
-**Struktury,​ ''​enum'',​ ladění dynamických struktur** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Struktury, ''​enum'',​ ladění dynamických struktur: {{:​public:​pb071:​PB071_06_UzivatelskeDatoveTypyDebugging_2017.pptx|pptx}},​ {{:​public:​pb071:​PB071_06_UzivatelskeDatoveTypyDebugging_2017.pdf|pdf}} +
-  * **3. domácí úkol**: [[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw03_2017|CPU]] +
- +
-==== Materiály ke cvičení === +
- +
-  * Zpětná vazba k **1. domácímu úkolu** ([[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw01_2017|Základné riadiace štruktúry v jazyku]]) +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_Dotaz_HW01 +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test05 +
-  * 6. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni06|Reťazce III]] +
- +
-===== 5. přednáška/​cvičení [týden 20.3.-26.3.2017] ===== +
-**Typový systém, dynamická alokace** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Typový systém, dynamická alokace: {{:​public:​pb071:​PB071_05_TypyDynAlokace_2017.ppt|ppt}},​ {{:​public:​pb071:​PB071_05_TypyDynAlokace_2017.pdf|pdf}} +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW02) +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test04 +
-  * 5. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni05|Reťazce II]] +
- +
-===== 4. přednáška/​cvičení [týden 13.3.-19.3.2017] ===== +
-**Vícerozměrné pole, Řetězce, Funkční ukazatel** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Pole, řětezce: {{:​public:​pb071:​PB071_04_PoleRetezceMainFncPtr_2017_nobonus.ppt|ppt}},​ {{:​public:​pb071:​PB071_04_PoleRetezceMainFncPtr_2017_nobonus.pdf|pdf}} +
-  * **2. domácí úkol**: [[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw02_2017|Řetězcová knihovna]] +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test03 +
-  * 4. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni04|Reťazce I]] +
- +
-===== 3. přednáška/​cvičení [týden 6.3.-12.3.2017] ===== +
-**Funkce, pole** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Funkce, pole {{:​public:​pb071:​pb071_03_funkcepole_2017.ppt.pptx|pptx}},​ {{:​public:​pb071:​pb071_03_funkcepole_2017.ppt.pdf|pdf}} +
-  * Bez nového domácího úkolu (→ HW01) +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test02 +
-  * 3. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni03|Řětezce,​ dekompozice,​ kreslení obrazců II]] +
- +
-===== 2. přednáška/​cvičení [týden 27.2.-5.3.2017] ===== +
-**Datové typy, operátory, řídící struktury** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Datové typy, operátory, řídící struktury {{:​public:​pb071:​PB071_02_TypyPromennaOperatorPrikaz_2017.ppt | ppt}}, {{:​public:​pb071:​PB071_02_TypyPromennaOperatorPrikaz_2017.pdf|pdf}} +
-  * **1. domácí úkol**: [[public:​pb071:​domaci_ulohy:​hw01_2017|Základné riadiace štruktúry v jazyku]] +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
- +
-  * Odpovědník z přednášky +
-     * IS MU → {{https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky}} → PB071_test01 +
-  * 2. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni02|Kreslení obrazců]] +
- +
-===== 1. přednáška/​cvičení [týden 20-26.2.2017] ====  +
-**Historie jazyka C, lehký průlet jazykem: proměnné, I/O, for cyklus, funkce, nástroje** +
- +
-==== Materiály k přednášce ==== +
- +
-  * Úvod, organizace, nástroje {{:​public:​pb071:​PB071_01_UvodOrganizaceNastroje_2017.pptx|pptx}},​ {{:​public:​pb071:​PB071_01_UvodOrganizaceNastroje_2017.pdf|pdf}} +
- +
-==== Materiály ke cvičení ==== +
-  * Úvodní test předpokladů (unix příkazy) +
-    * IS-> [[https://​is.muni.cz/​auth/​elearning/​test_pruchod_el_student|Odpovědníky]] -> FI:PB071 C vstupní test prikazy Unix +
-  * Příklady na 1. cvičení: [[:​public:​pb071:​cviceni01 | Základy GIT, Hello world]] +
-  * (Rozšíření pro zájemce)  +
-    * Kód na procvičení 1: [[:​public:​pb071:​cviceni:​f2c|Převod Fahrenheit na stupně Celsia]] +
-    * Kód na procvičení 2 (pro pokročilejší):​ [[:​public:​pb071:​cviceni:​palindrom|Test palindromu]]+
  
 ===== Použití základních nástrojů =====  ===== Použití základních nástrojů ===== 
QR Code
QR Code public:pb071:cviceni (generated for current page)