Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:hw04_2016 [2016/04/24 19:19]
Miroslav Jaros Upravena cesta k referencni implementaci na aise
public:pb071:hw04_2016 [2016/05/03 12:01]
Miroslav Jaros
Řádek 7: Řádek 7:
  
 Doplnění zadání (zobrazeno __podtrženě__):​ Doplnění zadání (zobrazeno __podtrženě__):​
-  * zatím nic+  * 3. 5. **Doplněna informace o návratové hodnotě při neexistujícím vrcholu či trase**
  
 ==== Představení úkolu ==== ==== Představení úkolu ====
Řádek 68: Řádek 68:
   * V takto vytvořeném grafu najdete nejkratší cestu pomocí [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Dijkstra'​s_algorithm|Dijkstrova algoritmu]].   * V takto vytvořeném grafu najdete nejkratší cestu pomocí [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Dijkstra'​s_algorithm|Dijkstrova algoritmu]].
     * Jako délky hran uvažujte položku ''​mindelay'',​ tj. minimální čas přechodu po hraně.     * Jako délky hran uvažujte položku ''​mindelay'',​ tj. minimální čas přechodu po hraně.
-    * Pokud neexistuje některý ze zadaných vrcholů nebo cesta mezi nimi, napište tuto informaci na standardní chybový výstup. Soubor v takovém případě vytvářet nemusíte.+    * Pokud neexistuje některý ze zadaných vrcholů nebo cesta mezi nimi, napište tuto informaci na standardní chybový výstup ​a ukončete program s nenulovou návratovou hodnotou. Soubor v takovém případě vytvářet nemusíte.
     * Pokud bude požadována cesta z uzlu do sebe sama, vypište soubor jako pro každou jinou cestu, pouze v něm nebude určena žádná hrana.     * Pokud bude požadována cesta z uzlu do sebe sama, vypište soubor jako pro každou jinou cestu, pouze v něm nebude určena žádná hrana.
   * Nalezenou cestu zapište v požadovaném formátu do souboru nebo na standardní výstup.   * Nalezenou cestu zapište v požadovaném formátu do souboru nebo na standardní výstup.
QR Code
QR Code public:pb071:hw04_2016 (generated for current page)