Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
public:pb071:hw04_2016 [2016/05/03 12:00]
Miroslav Jaros
public:pb071:hw04_2016 [2016/05/03 12:01]
Miroslav Jaros
Řádek 7: Řádek 7:
  
 Doplnění zadání (zobrazeno __podtrženě__):​ Doplnění zadání (zobrazeno __podtrženě__):​
-  * 3. 5. **Doplněna informace o návratové hodnotě při neexistujícím vrcholu**+  * 3. 5. **Doplněna informace o návratové hodnotě při neexistujícím vrcholu ​či trase**
  
 ==== Představení úkolu ==== ==== Představení úkolu ====
QR Code
QR Code public:pb071:hw04_2016 (generated for current page)