Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:skupinova_cviceni [2015/04/21 15:01]
xbrukner Doplněno desáté cvičení
public:pb071:skupinova_cviceni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
   * Výpis adresáře:   * Výpis adresáře:
     * Načtěte od uživatele cestu k adresáři a vypište jej, co řádek to položka. Před každou položkou bude "d ", pokud se jedná o adresář, či "f ", pokud ne.     * Načtěte od uživatele cestu k adresáři a vypište jej, co řádek to položka. Před každou položkou bude "d ", pokud se jedná o adresář, či "f ", pokud ne.
-    * Použijte POSIX funkce opendir, readdir, closedir ​(pro zjištění obsahu adresáře) a stat, S_ISDIR ​(pro zjištění typu položky).+    * Použijte POSIX funkce
 +      * [[http://​pubs.opengroup.org/​onlinepubs/​009695399/​functions/​opendir.html|opendir]][[http://​pubs.opengroup.org/​onlinepubs/​009695399/​functions/​readdir.html|readdir]][[http://​pubs.opengroup.org/​onlinepubs/​009695399/​functions/​closedir.html|closedir]] - pro zjištění obsahu adresáře 
 +      * [[http://​pubs.opengroup.org/​onlinepubs/​009695399/​functions/​stat.html|stat]][[http://​pubs.opengroup.org/​onlinepubs/​009695399/​basedefs/​sys/​stat.h.html|S_ISDIR]] - pro zjištění typu položky
     * //Můžete předpokládat,​ že délka cesty nebude větší než 4096 znaků.//     * //Můžete předpokládat,​ že délka cesty nebude větší než 4096 znaků.//
     * Pro více informací o POSIXu viz [[http://​cecko.eu/​public/​pb071/​cviceni?&#​prednaskacviceni_tyden_20_-_264_2015|stránku cvičení]].     * Pro více informací o POSIXu viz [[http://​cecko.eu/​public/​pb071/​cviceni?&#​prednaskacviceni_tyden_20_-_264_2015|stránku cvičení]].
QR Code
QR Code public:pb071:skupinova_cviceni (generated for current page)