Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071:zapoctaky [2017/05/02 10:15]
Jirka Slaby [Odstranění offsetu z EEG křivky (13.5.2013)] typo
public:pb071:zapoctaky [2017/05/02 12:37]
Jirka Slaby [Zjištění velikosti souborů]
Řádek 51: Řádek 51:
   * zdrojový program nebude celý umístěn ve funkci main, ale bude vhodně rozdělen do smysluplných funkcí   * zdrojový program nebude celý umístěn ve funkci main, ale bude vhodně rozdělen do smysluplných funkcí
   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
-  * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor +  * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případěže by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor 
-  * při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším+  * při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na Internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším.
    
 Příklad vstupních dat: Příklad vstupních dat:
Řádek 62: Řádek 62:
    287 0 0 0  8681 8883 7685 8082 8925 9001 8107 9323 8001 8703 9627 8911 9102 8972     287 0 0 0  8681 8883 7685 8082 8925 9001 8107 9323 8001 8703 9627 8911 9102 8972 
  
-První hodnota pro kanál1 bude po odstranění offsetu rovna hodnotě 7 (nejmenší hodnota v tomto kanálu ​je před zpracováním byla 8630)+První hodnota pro kanál1 bude po odstranění offsetu rovna hodnotě 7 (nejmenší hodnota v tomto kanálu před zpracováním byla 8630).
  
 ===== Zjištění velikosti souborů ===== ===== Zjištění velikosti souborů =====
Řádek 78: Řádek 78:
   * zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory   * zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory
   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
-  * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor +  * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případěže by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor 
-  * při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším+  * při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na Internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším
    
 Předpokládejme,​ že existují soubory soubor1 (100B), soubor3 (existuje, ale 0B) a soubor4 (50B). Soubor 2 se nepodaří otevřít. Předpokládejme,​ že existují soubory soubor1 (100B), soubor3 (existuje, ale 0B) a soubor4 (50B). Soubor 2 se nepodaří otevřít.
QR Code
QR Code public:pb071:zapoctaky (generated for current page)