Eclipse v systému Linux

Tento návod vás provede nastavením Eclipse pro účely předmětů PB071 a PB161 v prostředí Linux.

Instalace

Co budete potřebovat

Pro korektní provoz Eclipse budete potřebovat:

 • Sun Java (ne některou z otevřených variant, jako OpenJDK), ideálně řada 1.6
 • sadu kompilačních nástrojů GCC, Make
 • debugger GDB
 • případně také nástroj Valgrind (bude se vám hodit cca. od poloviny semestru)

Stažení a instalace

Nedoporučuji použít verzi z repozitářů. Stáhněte si edici pro C/C++ přímo ze stránek projektu eclipse.

Další pluginy

Eclipse v B130

Na počítačích v B130 je holá verze Eclipse bez pluginů.

Help→Install New Software→Add

Nainstalovat:

 • CDT Main Features
  • Eclipse C/C++ Development Tools
 • CDT Optional Features
  • CDT GNU Toolchain Build Support
  • CDT GNU Toolchain Debug Support
  • CDT Utilities
  • Eclipse C/C++ Development Platform

Nainstalovat: Libhover, Valgrind (bohužel plugin pro valgrind v B130 nejde nainstalovat)

Vytvoření a nastavení projektu

Pokud si pro projekt nevytvoříte vlastní Makefile, platí pravidlo jedna binárka (jeden main) = jeden projekt. Pro každý domácí úkol si proto musíte vytvořit samostatný projekt.

Vytvoření projektu

Vytvořte nový C nebo C++ projekt (podle potřeby).

Pro účely cvičení můžete použít projekt „Hello World“.

Release konfiguraci nebudete pro vývoj potřebovat, proto ji můžete deaktivovat.

Po tomto kroku už můžete začít pracovat, nicméně před tím je vhodné projekt nastavit.

V nastavení GCC je potřeba upravit tři sekce. Nastavit generování debugovacích informací na přepínač -ggdb3 a v sekci o varováních nastavit kompletní sadu -pedantic -Wall a nakonec v poslední sekci nastavit zbylé přepínače -std=c99 -Wextra.

Pro pohodlnější editaci kódu si nakonec můžete nastavit zvýrazňování syntaxe doxygenu.

A nakonec formát odsazování kódu. Pokud vám nevyhovuje ani jeden z přednastavených, klidně si vyklikejte svůj vlastní.

Tím máme projekt kompletně nastavený a můžeme se posunout k vývoji.

Vložení dalších souborů do projektu a práce s prázdným projektem

Pokud jste si z nějakého důvodu vytvořili prázdný projekt, dostanete se do následujícího stavu:

Eclipse rozlišuje v rámci projektu dva typy adresářů. Obyčejný a „source“ folder. Data v obyčejných adresářích jsou ignorována, naopak v „source“ adresářích Eclipse hledá zdrojové kódy ke kompilaci.

V dalším kroku si proto musíte vytvořit „source folder“ (přes kontextové menu projektu).

Do něj nyní můžete stejným způsobem vložit potřebný počet zdrojových souborů.

Import souborů

Pokud chcete do projektu vložit externí soubory, můžete je jednoduše překopírovat do vytvořeného source adresáře. Protože Eclipse automaticky nekontroluje nové soubory v adresářích budete si muset vynutit refresh.

Nebo můžete využít přímo importní funkci Eclipse.

Překlad a testování programu

Po nastavení už můžete program jednoduše přeložit stiskem tlačítka build . Pokud jste si místo „Hello World“ projektu vybrali prázdný projekt, budete si muset ještě ručně přidat adresář pro zdrojové kódy (source folder) a alespoň jeden zdrojový soubor (se správnou příponou).

Já ale doporučuji vybrat raději položku „Clean Project“ z kontextového menu projektu. „Clean Project“ totiž zajistí přeložení všech souborů v projektu (běžný build přeloží pouze souboru upravené), neuniknou vám tak žádné warningy.

Chybová hlášení

Eclipse automaticky parsuje výstup kompilátoru a jednotlivé nalezené chyby vám poskytne ve zjednodušeném seznamu.

Příslušné řádky také graficky označí přímo ve zdrojovém kódu a v seznamu souborů.

Ostatní finty

Pokud jste se dostali do stavu, kdy je čitelnost kódu díky divokému odsazování velmi nízká, můžete si program nechat přeformátovat. Eclipse pak postupuje dle nastavení odsazovaní. Tuto volbu najdete v kontextovém menu editoru.

Pokud se vám nechce vytvářet pro každý příklad nový projekt a nechcete vytvořené soubory mazat nebo přesouvat, můžete použít následující fintu. V kontextovém menu projektu můžete odebrat konkrétní soubory z buildovacího systému. Při překladu pak bude Eclipse tyto soubory ignorovat.

Debugování

Debugovací režim spustíte kliknutím na tlačítko pro debugování . Eclipse se přepne do nového debugovacího rozhraní (Perspective, přepínání nahoře vpravo).

Další nástroje

Ze sady nástrojů LinuxTools se vám budou hodit:

 • Libhover: nápověda ke standardním funkcím po najetí nad název funkce
 • Valgrind: integrace valgrindu do Eclipse

Z ostatních pluginů se vám bude hodit Eclox. Jde o integraci Doxygenu do Eclipse (GUI pro nastavení a integrace generování dokumentace).

Libhover

Libhover funguje velice přímočaře. Jednoduše podržte myš nad názvem některé ze standardních funkcí a dostanete okamžitou nápovědu.

Valgrind

Integraci valgrindu využijete v rámci cvičení pouze velice jednoúčelově, ale i tak vám může ušetřit mnoho času. Z kontextového menu projektu vyberte položku „Profile as/Profile as Valgrind“.

Řešení problémů

Veškeré problémy na které jsem zatím narazil na cvičeních a doma jsou zde:

 • ujistěte se, že máte nainstalované přesně pluginy, které jsou uvedené na začátku. Víc pluginů obecně neškodí (zbytečně ale přidávají nové možnosti).
 • ujistěte se, že to co se snažíte zkompilovat je céčkový zdroják - má příponu .c
 • ujistěte se, že nemáte v cestě (workspace a projekt) mezery
 • ujistěte se, že v projektu máte jenom soubory, které chcete kompilovat. Eclipse kompiluje všechny soubory které v projektu budete mít. Pokud v něm budete mít víc než jeden soubor s funkcí main, program se nezkompiluje.
 • ujistěte se, že máte zdrojový soubor uložený
 • ujistěte se, že kompilujete správný projekt (pokud jich máte víc, je nejjednodušší ostatní zneaktivnit pomocí „Close Project“)
QR Code
QR Code public:pb071_eclipse_linux (generated for current page)