Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
public:pb071_hodnoceni_jaro2015 [2018/06/13 09:48]
Petr Svenda [Připomínky studentů]
public:pb071_hodnoceni_jaro2015 [2018/06/13 09:48] (aktuální)
Petr Svenda [HW05]
Řádek 74: Řádek 74:
  
 Závěr: Závěr:
-  * FIXME 
   * Zajímavá úloha, většinou kladně hodnocena   * Zajímavá úloha, většinou kladně hodnocena
   * Postupné výrazné zjednodušení zadání   * Postupné výrazné zjednodušení zadání
QR Code
QR Code public:pb071_hodnoceni_jaro2015 (generated for current page)