Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071_konvencec [2016/06/08 10:28]
Roman Lacko [Pravidla pro konverze] rm extra medzera
public:pb071_konvencec [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 216: Řádek 216:
  
 ale ''​if (*chr != '​\0'​)''​ je správně, protože test kontroluje znakovou konstantu. ale ''​if (*chr != '​\0'​)''​ je správně, protože test kontroluje znakovou konstantu.
 +====== Stále platné zásady efektivního programování ======
 +
 +Dobří programátoři a vývojáři aplikací se drží několika prověřených zásad tvorby zdrojového kódu.
 +Tyto principy provázejí programování už několik desítek let, přesto jsou dodnes platné a uznávané.
 +
 +  * Neduplikujte kód. Uložení a sdílení částí kódu ve společných metodách je mnohem čistší a efektivnější řešení než jejich kopírování a vkládání na různá místa ve zdrojovém kódu.
 +  * Vytvářejte kód, který bude snadno čitelný a pochopitelný. Jeho struktura by měla být konzistentní s ostatními částmi systému nebo aplikace.
 +  * Dokumentujte hodnoty konstant. Konstanty objevující se zázračně v kódu bez vysvětlení kontextu zatemňují strukturu a myšlenku softwaru.
 +  * Volte dostatečně vysvětlující názvy proměnných. Názorné názvy usnadní orientaci v kódu, a pokud jsou doplněné o dostatečně informativní komentáře,​ umožní i dalším vývojářům snadno se zapojit do práce na kódu.
 +  * Při pojmenování konstant, proměnných,​ funkcí a dalších prvků kódu buďte konzistentní. Pokud zavedete do názvů určitou strukturu (nejlépe odpovídající obecným zvyklostem),​ držte se jí v celém kódu.
 +  * Udržujte jednotlivé funkce malé a jednoznačné. Příliš velký záběr znepřehledňuje kód a znejasňuje účel, ke kterému má daná funkce opravdu sloužit v případě, že nefunguje tak, jak bylo zamýšleno.
 +  * Vytvářejte kód s ohledem na výkonnost. Při kódování využívejte profilační a diagnostické aplikace, které upozorní na možná zpomalení běhu výsledné aplikace.
 +  * Vytvářejte takovou strukturu kódu, aby jej bylo možné snadno změnit v případě doplnění nových funkci nebo přepracování existujících.
 +  * Často a důkladně testujte.
 +
 +S dobře strukturovaným kódem se následně lépe pracuje. Příprava před kódováním je sice náročnější,​ ale o to snazší je pak samotná tvorba.
 +Pokud úsilí o dobrou čitelnost, udržovatelnost a výkonnost kódu zanedbáme se slovy "skoro nikdo ve skutečnosti nebude tuto část aplikace používat"​ nebo "​nechceme být perfektní, potřebujeme něco vypustit co nejdříve",​ skončíme u hromady nekvalitního a neudržovatelného kódu, se kterým se nikdo další nebude chtít zabývat.
 +
 +> PETRJANOŠ, Vít. Aplikace, apíčka, apky! //​Computerworld//,​ 2016/06, roč. XXVII, str. 17.
 +
 ====== Povídání starého zbrojnoše ====== ====== Povídání starého zbrojnoše ======
 Už v šedesátých letech se začala projevovat "//​krize programování//"​ - to byla situace, kdy poptávka po //​programování//​ (psaní nových či údržba dosavadních) vysoce překračovala nabídku - tedy počet a produktivitu programátorů. Situace byla oproti dnešku Už v šedesátých letech se začala projevovat "//​krize programování//"​ - to byla situace, kdy poptávka po //​programování//​ (psaní nových či údržba dosavadních) vysoce překračovala nabídku - tedy počet a produktivitu programátorů. Situace byla oproti dnešku
QR Code
QR Code public:pb071_konvencec (generated for current page)