Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161:doporuceni [2015/11/11 23:39]
Jiří Weiser [Přikázání]
public:pb161:doporuceni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 19: Řádek 19:
     * **Třídy hodnotou předávati budeš, pokud je zkopírovat potřeba bude.**     * **Třídy hodnotou předávati budeš, pokud je zkopírovat potřeba bude.**
   - **Konstanty klíčovým slovem ''​const''​ anotuješ.**   - **Konstanty klíčovým slovem ''​const''​ anotuješ.**
 +  - **Na místo C-style-cast přetypování ''​static_cast''​ a ''​dynamic_cast''​ použiješ.**
  
  
QR Code
QR Code public:pb161:doporuceni (generated for current page)