Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
public:pb161:fall14_cviko06 [2014/10/18 18:56]
Lukáš Ručka vytvořeno
public:pb161:fall14_cviko06 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
 Jako podklady pro vypracování tohoto úkolu použijte své či referenční řešení 3. úlohy předchozích cvičení. Jako podklady pro vypracování tohoto úkolu použijte své či referenční řešení 3. úlohy předchozích cvičení.
  
-Přepište operátor<<​ pro ostream tak, aby odpovídal následujícímu formátu: "<​rasa><​zarovnání znakem ' ' na 8 znaků (|rasa|+#​mezer %8 == 0), nejméně však 1><"><​jméno><"><​zarovnání ' '><​zdraví v procentech o min. 2 cifrách zaokrouhlené na 2 desetinná místa>​%<​mezera>​(<​mezera><​současné zdraví><​mezera>/<​mezera><​počáteční zdraví><​mezera>​)"​ +Přepište operátor<<​ pro ostream tak, aby odpovídal následujícímu formátu: ​ 
 +<​code>​ 
 +"<​rasa><​zarovnání znakem ' ' na 8 znaků (|rasa|+#​mezer %8 == 0), nejméně však 1><"><​jméno><"><​zarovnání ' '><​zdraví v procentech o min. 2 cifrách zaokrouhlené na 2 desetinná místa>​%<​mezera>​(<​mezera><​současné zdraví><​mezera>/<​mezera><​počáteční zdraví><​mezera>​)"​ 
 +</​code>​
 Příklad: Příklad:
 <code C> <code C>
QR Code
QR Code public:pb161:fall14_cviko06 (generated for current page)