Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161:fall14_cviko12 [2014/12/02 15:03]
Jiří Weiser [Oprava poskytnutého kódu]
public:pb161:fall14_cviko12 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 109: Řádek 109:
 auto x = { 1, 2, 3 }; auto x = { 1, 2, 3 };
 </​code>​ </​code>​
-způsobí, že proměnná ''​x''​ bude typu ''​std::​initializer_list<​ int >''​ -- a to i v případě, že nebude mít ''#​include <​initializer_list>''​.+způsobí, že proměnná ''​x''​ bude typu ''​std::​initializer_list<​ int >''​ -- a to i v případě, že nebude mít v souboru přítomné ​''#​include <​initializer_list>''​.
 </​note>​ </​note>​
  
QR Code
QR Code public:pb161:fall14_cviko12 (generated for current page)