Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161:tdd [2013/11/11 15:01]
Ondrej Bouda [Zdroje]
public:pb161:tdd [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Programování řízené testy - poznámky ====== ====== Programování řízené testy - poznámky ======
- 
-[[public:​pb161:​tdd|Poznámky k test-driven development]] (FIXME: odkázat z osnovy přednášek/​cvičení) 
  
 ===== Zprovoznění CPPUunit ===== ===== Zprovoznění CPPUunit =====
QR Code
QR Code public:pb161:tdd (generated for current page)