Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161 [2015/09/16 15:43]
Nikola Beneš Změny v pravidlech pro semestr podzim 2015
public:pb161 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<note important>​Tato stránka již není aktuální. Od podzimu 2016 se informace k předmětu PB161 nachází [[https://​www.fi.muni.cz/​pb161/​|zde]].</​note>​
 +
 ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ====== ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ======
  
Řádek 7: Řádek 9:
 Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]] Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]]
  
-Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] +Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] a [[public:​pb161:​doporuceni|doporučení]]
  
 ===== Konzultační hodiny ===== ===== Konzultační hodiny =====
  
   * Nebojte se v hojné míře konzultovat problémy s domácími úkoly nebo probíranou látkou s učiteli|/​cvičícími předmětu.   * Nebojte se v hojné míře konzultovat problémy s domácími úkoly nebo probíranou látkou s učiteli|/​cvičícími předmětu.
-  * Využijte primárně možnost konzultace problémů přímo na hodině nebo od studentských poradců (vizníže). ​+  * Využijte primárně možnost konzultace problémů přímo na hodině nebo od studentských poradců (viz níže). ​
  
   * **Konzultační hodiny přednášejícího**: ​   * **Konzultační hodiny přednášejícího**: ​
     * Pondělí 14.10-15.40,​ místnost B421, [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​72525|Nikola Beneš]]     * Pondělí 14.10-15.40,​ místnost B421, [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​72525|Nikola Beneš]]
-  * **Konzultační hodiny studentských poradců**:​ +  * **Konzultační hodiny studentských poradců**: ​(vždy v počítačové hale) 
-    * //Bude upřesněno první týden semestru//+    * Pondělí 14.00-15.00 [[https://is.muni.cz/​auth/​osoba/​409963|Jiří Novotný]] 
 +    * Pondělí 16.00-17.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​410338|Peter Stanko]] 
 +    * Středa ​ 17.00-18.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​325253|Marek Osvald]] 
 +    * Čtvrtek 15.00-16.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/osoba/374038|Miroslav Jaroš]]
  
 ===== Nástroje a jejich manuály ===== ===== Nástroje a jejich manuály =====
Řádek 41: Řádek 46:
  
 ===== Pravidla pro cvičení z PB161 ===== ===== Pravidla pro cvičení z PB161 =====
 +
 +29. 9. 2015: přidána informace o nahrazování odpovědníků
  
 **Verze platná pro podzimní semestr 2015 (16.9.2015)** **Verze platná pro podzimní semestr 2015 (16.9.2015)**
Řádek 51: Řádek 58:
   * Zhruba v polovině semestru proběhne bodovaný průběžný test (namísto přednášky v D3, odpovědní testové archy).   * Zhruba v polovině semestru proběhne bodovaný průběžný test (namísto přednášky v D3, odpovědní testové archy).
   * Na začátku většiny cvičení proběhne krátký 5min testík z látky probírané na přednášce (celkem 10x). Testík probíhá formou odpovědníku v ISu. **Pozor!** Otevření odpovědníku mimo dobu cvičení nebo z jiného místa než učebny, v níž cvičení probíhá, bude hodnoceno -5 body.   * Na začátku většiny cvičení proběhne krátký 5min testík z látky probírané na přednášce (celkem 10x). Testík probíhá formou odpovědníku v ISu. **Pozor!** Otevření odpovědníku mimo dobu cvičení nebo z jiného místa než učebny, v níž cvičení probíhá, bude hodnoceno -5 body.
 +    * V případě **omluvené** neúčasti na cvičení (nutné doložit omluvenku na studijní oddělení) je možno zameškané testíky vyplnit v náhradním termínu: na nejbližším cvičení po skončení absence.
   * Zápočet je udělen za docházku a souhrnný zisk alespoň **65 bodů** za domácí úkoly, průběžný test, testíky na cvičení a úspěšné vypracování zápočtového příkladu na hodině. **Nové!** Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou alespoň **čtyři** úkoly hodnocené nenulovým počtem bodů.   * Zápočet je udělen za docházku a souhrnný zisk alespoň **65 bodů** za domácí úkoly, průběžný test, testíky na cvičení a úspěšné vypracování zápočtového příkladu na hodině. **Nové!** Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou alespoň **čtyři** úkoly hodnocené nenulovým počtem bodů.
   * Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat zápočet.  ​   * Pro připuštění ke zkoušce je nutné získat zápočet.  ​
   * Zkoušku lze získat po získání zápočtu a za souhrnný zisk alespoň **95 bodů** získaných pro zápočet + body za zkouškový test.   * Zkoušku lze získat po získání zápočtu a za souhrnný zisk alespoň **95 bodů** získaných pro zápočet + body za zkouškový test.
-  * **Nové!** Body získané za bonusové části domácích úkolů a body získané za aktivitu na cvičeních jsou tzv. **měkké body**: nepočítají se do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet a zkoušku, ale mohou zlepšit známku (viz níže [[public:​pb161#​bodove_rozlozeni_predmetu|bodové ​trozložení předmětu]]).+  * **Nové!** Body získané za bonusové části domácích úkolů a body získané za aktivitu na cvičeních jsou tzv. **měkké body**: nepočítají se do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet a zkoušku, ale mohou zlepšit známku (viz níže [[public:​pb161#​bodove_rozlozeni_predmetu|bodové ​rozložení předmětu]]).
   * Na cvičeních bude pro psaní programů jako základní IDE využíván QT Creator 2.4.1. Student může využívat jiné IDE (např. Code::​Blocks,​ Visual Studio, Eclipse...),​ pokud jej preferuje. Domácí úlohy úlohy se ale **odevzdávají a kontrolují na Aise s využitím překladače gcc** (viz. [[public:​pb161#​zpusob_odevzdani|způsob odevzdávání]]).   * Na cvičeních bude pro psaní programů jako základní IDE využíván QT Creator 2.4.1. Student může využívat jiné IDE (např. Code::​Blocks,​ Visual Studio, Eclipse...),​ pokud jej preferuje. Domácí úlohy úlohy se ale **odevzdávají a kontrolují na Aise s využitím překladače gcc** (viz. [[public:​pb161#​zpusob_odevzdani|způsob odevzdávání]]).
   * Je možné absolvovat cvičení formou **párového programování** (záleží na domluvě se cvičícím),​ u domácích úloh je nicméně potřeba aby každý student vypracoval svoje vlastní řešení.   * Je možné absolvovat cvičení formou **párového programování** (záleží na domluvě se cvičícím),​ u domácích úloh je nicméně potřeba aby každý student vypracoval svoje vlastní řešení.
Řádek 64: Řádek 72:
   * Na cvičeních je vyžadována aktivní práce na zadaných příkladech,​ které se tématicky vztahují k probrané látce a řešeném domácím úkolu. Cvičící aktivně poskytuje pomoc při řešení případných problémů a upozorňuje na použití dobrých programovacích návyků. Využijte přítomnost cvičícího pro konzultaci problémů!   * Na cvičeních je vyžadována aktivní práce na zadaných příkladech,​ které se tématicky vztahují k probrané látce a řešeném domácím úkolu. Cvičící aktivně poskytuje pomoc při řešení případných problémů a upozorňuje na použití dobrých programovacích návyků. Využijte přítomnost cvičícího pro konzultaci problémů!
   * Na cvičeních se pracuje primárně ve vývojovém prostředí QT Creator s využitím překladače gcc. Součástí výuky je i používání debuggeru a dalších vývojových nástrojů - jejich aktivní použití na cvičeních bude vyžadováno. Studenti ovládající dobře jiné vývojové IDE jej mohou použít s tím, že odevdávané domácí úkoly musí jít kompilovat pomocí gcc na aise (viz. [[public:​pb161#​odevzdavani|Odevzdávání]]).   * Na cvičeních se pracuje primárně ve vývojovém prostředí QT Creator s využitím překladače gcc. Součástí výuky je i používání debuggeru a dalších vývojových nástrojů - jejich aktivní použití na cvičeních bude vyžadováno. Studenti ovládající dobře jiné vývojové IDE jej mohou použít s tím, že odevdávané domácí úkoly musí jít kompilovat pomocí gcc na aise (viz. [[public:​pb161#​odevzdavani|Odevzdávání]]).
-  * **Nové!** V roce 2015 budeme na cvičeních i při řešení domácích úkolů používat normu C++11, tzn. překládáme pomocí ''​gcc -std=c++11''​.+  * **Nové!** V roce 2015 budeme na cvičeních i při řešení domácích úkolů používat normu C++11, tzn. překládáme pomocí ''​g++ -std=c++11''​.
  
 ===== Domácí úkoly ===== ===== Domácí úkoly =====
Řádek 77: Řádek 85:
     * **Míra funkčnosti programu** po konci odevzdávání [0 ... 9 bodů] (počítá se dosažené maximum ze všech pokusů)     * **Míra funkčnosti programu** po konci odevzdávání [0 ... 9 bodů] (počítá se dosažené maximum ze všech pokusů)
     * **Bonus za kompletně funkční program** po konci odevzdávání [0 ... 3 bodů]. Pokud je příklad napoprvé odevzdán jako plně funkční a dodržuje [[public:​pb161_konvencec|konvence o vhodném způsobu programování v jazyce C++]], tak student získává 3 body. Za každou opravu cvičícím s nalezenou chybou je z tohoto bonusu stržen 1 bod. Pokud není program po konci odevzdávání plně funkční, není tento bonus vůbec udělen. ​     * **Bonus za kompletně funkční program** po konci odevzdávání [0 ... 3 bodů]. Pokud je příklad napoprvé odevzdán jako plně funkční a dodržuje [[public:​pb161_konvencec|konvence o vhodném způsobu programování v jazyce C++]], tak student získává 3 body. Za každou opravu cvičícím s nalezenou chybou je z tohoto bonusu stržen 1 bod. Pokud není program po konci odevzdávání plně funkční, není tento bonus vůbec udělen. ​
-    * Body za korektní vypracování **bonusového rozšíření příkladu** [0 ... 4 body]. **Nové!** Tyto body jsou tzv. měkké, tedy se nepočítají do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet, resp. zkoušku.+    * Body za korektní vypracování **bonusového rozšíření příkladu** [0 ... 4 body]. **Nové!** Tyto body jsou tzv. měkké, tedy se nepočítají do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet, resp. zkoušku. I zde platí, že bonus je udělovám pouze plně funkčním řešením.
     * Výjimečný bonus za velmi vtipné, originální,​ zvlášť efektivní nebo formou zpracování vzorné řešení [max. 2 body za příklad]. I tyto body jsou měkké.     * Výjimečný bonus za velmi vtipné, originální,​ zvlášť efektivní nebo formou zpracování vzorné řešení [max. 2 body za příklad]. I tyto body jsou měkké.
     * **Nové!** Odevzdané domácí úkoly jsou při testování kontrolovány nástrojem [[http://​valgrind.org/​|valgrind]]. Pokud při testování valgrind nalezne chyby (memory leaky, nesprávná práce s pamětí, čtení neinicializované paměti), jsou z daného testu odečteny dvě pětiny (40 %) bodů.     * **Nové!** Odevzdané domácí úkoly jsou při testování kontrolovány nástrojem [[http://​valgrind.org/​|valgrind]]. Pokud při testování valgrind nalezne chyby (memory leaky, nesprávná práce s pamětí, čtení neinicializované paměti), jsou z daného testu odečteny dvě pětiny (40 %) bodů.
Řádek 118: Řádek 126:
  
 **Pracujte zavčas!** **Pracujte zavčas!**
-  ​+
   * Obtížnost úkolů se postupně zvyšuje, počítejte i s malými desítkami hodin na vypracování pokročilejších úkolů. ​   * Obtížnost úkolů se postupně zvyšuje, počítejte i s malými desítkami hodin na vypracování pokročilejších úkolů. ​
   * Nenechávejte si vypracování úkolů na poslední chvíli - častým důvod neudělání předmětu je postupný skluz při vypracování úkolů, který vede k neodevzdání úkolů.   * Nenechávejte si vypracování úkolů na poslední chvíli - častým důvod neudělání předmětu je postupný skluz při vypracování úkolů, který vede k neodevzdání úkolů.
QR Code
QR Code public:pb161 (generated for current page)