Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161 [2015/09/29 11:28]
Nikola Beneš [Konzultační hodiny] studentští poradci
public:pb161 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<note important>​Tato stránka již není aktuální. Od podzimu 2016 se informace k předmětu PB161 nachází [[https://​www.fi.muni.cz/​pb161/​|zde]].</​note>​
 +
 ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ====== ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ======
  
Řádek 7: Řádek 9:
 Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]] Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]]
  
-Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] +Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] a [[public:​pb161:​doporuceni|doporučení]]
  
 ===== Konzultační hodiny ===== ===== Konzultační hodiny =====
  
   * Nebojte se v hojné míře konzultovat problémy s domácími úkoly nebo probíranou látkou s učiteli|/​cvičícími předmětu.   * Nebojte se v hojné míře konzultovat problémy s domácími úkoly nebo probíranou látkou s učiteli|/​cvičícími předmětu.
-  * Využijte primárně možnost konzultace problémů přímo na hodině nebo od studentských poradců (vizníže). ​+  * Využijte primárně možnost konzultace problémů přímo na hodině nebo od studentských poradců (viz níže). ​
  
   * **Konzultační hodiny přednášejícího**: ​   * **Konzultační hodiny přednášejícího**: ​
     * Pondělí 14.10-15.40,​ místnost B421, [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​72525|Nikola Beneš]]     * Pondělí 14.10-15.40,​ místnost B421, [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​72525|Nikola Beneš]]
-  * **Konzultační hodiny studentských poradců**:+  * **Konzultační hodiny studentských poradců**: ​(vždy v počítačové hale)
     * Pondělí 14.00-15.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​409963|Jiří Novotný]]     * Pondělí 14.00-15.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​409963|Jiří Novotný]]
     * Pondělí 16.00-17.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​410338|Peter Stanko]]     * Pondělí 16.00-17.00 [[https://​is.muni.cz/​auth/​osoba/​410338|Peter Stanko]]
Řádek 83: Řádek 85:
     * **Míra funkčnosti programu** po konci odevzdávání [0 ... 9 bodů] (počítá se dosažené maximum ze všech pokusů)     * **Míra funkčnosti programu** po konci odevzdávání [0 ... 9 bodů] (počítá se dosažené maximum ze všech pokusů)
     * **Bonus za kompletně funkční program** po konci odevzdávání [0 ... 3 bodů]. Pokud je příklad napoprvé odevzdán jako plně funkční a dodržuje [[public:​pb161_konvencec|konvence o vhodném způsobu programování v jazyce C++]], tak student získává 3 body. Za každou opravu cvičícím s nalezenou chybou je z tohoto bonusu stržen 1 bod. Pokud není program po konci odevzdávání plně funkční, není tento bonus vůbec udělen. ​     * **Bonus za kompletně funkční program** po konci odevzdávání [0 ... 3 bodů]. Pokud je příklad napoprvé odevzdán jako plně funkční a dodržuje [[public:​pb161_konvencec|konvence o vhodném způsobu programování v jazyce C++]], tak student získává 3 body. Za každou opravu cvičícím s nalezenou chybou je z tohoto bonusu stržen 1 bod. Pokud není program po konci odevzdávání plně funkční, není tento bonus vůbec udělen. ​
-    * Body za korektní vypracování **bonusového rozšíření příkladu** [0 ... 4 body]. **Nové!** Tyto body jsou tzv. měkké, tedy se nepočítají do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet, resp. zkoušku.+    * Body za korektní vypracování **bonusového rozšíření příkladu** [0 ... 4 body]. **Nové!** Tyto body jsou tzv. měkké, tedy se nepočítají do limitu 65, resp. 95 bodů pro zápočet, resp. zkoušku. I zde platí, že bonus je udělovám pouze plně funkčním řešením.
     * Výjimečný bonus za velmi vtipné, originální,​ zvlášť efektivní nebo formou zpracování vzorné řešení [max. 2 body za příklad]. I tyto body jsou měkké.     * Výjimečný bonus za velmi vtipné, originální,​ zvlášť efektivní nebo formou zpracování vzorné řešení [max. 2 body za příklad]. I tyto body jsou měkké.
     * **Nové!** Odevzdané domácí úkoly jsou při testování kontrolovány nástrojem [[http://​valgrind.org/​|valgrind]]. Pokud při testování valgrind nalezne chyby (memory leaky, nesprávná práce s pamětí, čtení neinicializované paměti), jsou z daného testu odečteny dvě pětiny (40 %) bodů.     * **Nové!** Odevzdané domácí úkoly jsou při testování kontrolovány nástrojem [[http://​valgrind.org/​|valgrind]]. Pokud při testování valgrind nalezne chyby (memory leaky, nesprávná práce s pamětí, čtení neinicializované paměti), jsou z daného testu odečteny dvě pětiny (40 %) bodů.
QR Code
QR Code public:pb161 (generated for current page)