Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161 [2015/10/26 11:16]
Nikola Beneš [Bodování domácích úkolů] bonus jen pro plně funkční řešení
public:pb161 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<note important>​Tato stránka již není aktuální. Od podzimu 2016 se informace k předmětu PB161 nachází [[https://​www.fi.muni.cz/​pb161/​|zde]].</​note>​
 +
 ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ====== ====== PB161: Programování v jazyce C++ - Podzim 2015 ======
  
Řádek 7: Řádek 9:
 Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]] Detaily k [[public:​pb161#​odevzdani_domacich_ukolu|odevzdávání a hodnocení domácích úkolů]]
  
-Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] +Krátký souhrn [[public:​pb161_konvencec|konvencí pro programování v C++]] a [[public:​pb161:​doporuceni|doporučení]]
  
 ===== Konzultační hodiny ===== ===== Konzultační hodiny =====
QR Code
QR Code public:pb161 (generated for current page)