Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_2010_zaver [2011/01/10 19:46]
Petr Svenda [Zkouškové příklady]
public:pb161_2010_zaver [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zkouškové příklady ======
 +
 +Opravy:
 +  * 13.1. U obou příkladů byly doplněny testovací mainy pro ověření vaší implementace
 +  * 10.1. Oprava nepresnosti ve jmene odevzdavaciho skriptu (odevzdavam_naostro -> odevzdavam)
 +  * 9.1. Odstraněno uvedení možnosti odevzdání nanečisto, odevzdává se pouze naostro
 +
 +===== Základní informace =====
 +
 +  * Zkouškový příklad je součástí zkoušky. Studenti, kteří předmět končí zápočtem, jej proto nevypracovávají.
 +  * Zkouškový příklad lze vypracovat a odevzdat před i po vaší zkoušce.  ​
 +  * Zkouškový příklad si můžete vybrat z následující nabídky (právě jeden), ale teprve poté, kdy vám váš cvičící učitel zapíše do ISu informaci o udělení zápočtu (text ZAPOCTENO na zacatku poznamkoveho bloku). ​
 +  * Výběr příkladu oznamte mailem na adresu svenda@fi.muni.cz s hlavickou ve formatu [PB161][ZAVER-VOLBA][login][stringint/​pumpa],​ kde **stringint** je označení pro 1. příklad a **pumpa** označení pro druhý příklad.
 +  * Výběr příkladu podléhá schválení zkoušejícího (Petr Švenda, svenda@fi.muni.cz) (nikoli tedy vašeho cvičíčího). Schválení volby potvrdí zkoušející záznamem v IS na konec poznámkového bloku. Pokud bude příliš mnoho zájemců o jeden z příkladů,​ může být příklad pro další zájemce uzavřen.
 +  * Vypracovaný příklad odevzdáváte do adresáře /​export/​e1/​pb161/​váš_login/​zaver a spouštíte jeho kontrolu pomocí '​**/​home/​xtoth1/​odevzdavam zaver**'​
 +<note important>​Při odezdávání závěrečného příkladu NEOBDRŽÍTE informační mail tak, jak jste zvyklí z běžných příkladů. Důvodem je omezená funkčnost nového kontrolovacího programu vyvíjeného během tohoto podzimu pro tento případ (zasílání mailů o kontrole i na jiné osoby než vaše cvičící) a proto proběhne samotné zkontrolování jiným způsobem. Získané body budete mít zapsány v poznámkovém bloku.</​note>​
 +  * Za zkouškový příklad lze získat až 30 bodů, minimálně musí být získáno 15 bodů, jinak je příklad vrácen k přepracování. ​
 +  * Zkouškový příklad je třeba zpracovat v souladu s Pravidly pro cvičení, jiný je ale způsob hodnocení chyb v příkladu: ​
 +    * Je-li v odevzdaném příkladu chyba, sníží se bodové ohodnocení.
 +    * Příklad se na rozdíl od příkladů řešených ve cvičeních studentovi **nevrací** k přepracování. ​
 +    * Výjimkou je formální závada (špatná přístupová práva, chybný název programu apod.), která znesnadňuje možnost příklad zkontrolovat nebo funkčně příliš nedostatečné řešení (méně než 15 bodů). Student bude požádán o její odstranění a bude mu bude sníženo bodové ohodnocení.
 +
 +===== Varianty zkouškových příkladů =====
 +  * Příklad 1 - [[:​public:​stringint|Řetězcová aritmetika]] ​
 +    * Typ: Vlastní návrh a implementace řešení od začátku.
 +    * Autor: Šimon Tóth (xtoth1@fi.muni.cz) - v případě nejasností v zadání jej prosím kontaktujte.
 +  * Příklad 2 - [[:​public:​pumpa|Obsluha pumpy]]  ​
 +    * Typ: Rozšíření OOP hierarchie a úprava existujícího kódu.
 +    * Autor: Vít Klouček (51514@mail.muni.cz) - v případě nejasností v zadání jej prosím kontaktujte.
 +
 +
 +
 +
  
QR Code
QR Code public:pb161_2010_zaver (generated for current page)