Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_cviceni [2015/12/14 19:26]
Nikola Beneš
public:pb161_cviceni [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
  
 ===== Domácí úkoly ===== ===== Domácí úkoly =====
 +  * Úkol 6: [[public:​pb161_fall15_hw06|BigUnsigned]]
   * Úkol 5: [[public:​pb161_fall15_hw05|Vyvážený binární strom (bonus: mapa)]]   * Úkol 5: [[public:​pb161_fall15_hw05|Vyvážený binární strom (bonus: mapa)]]
   * Úkol 4: [[public:​pb161_fall15_hw04|Jednoduchý bankovní systém]]   * Úkol 4: [[public:​pb161_fall15_hw04|Jednoduchý bankovní systém]]
Řádek 17: Řádek 18:
  
   * zápočet naostro (příklad dodá cvičící)   * zápočet naostro (příklad dodá cvičící)
-  * zadání šestého domácího úkolu: ​někdy v průběhu týdne+  * zadání šestého domácího úkolu: ​[[public:​pb161_fall15_hw06|BigUnsigned]] 
 +  * speciální vánoční odpovědník: [[https://​is.muni.cz/​auth/​el/​1433/​podzim2015/​PB161/​odp/​PB161_test10.qref|PB161_test10]]
  
 ===== 12. přednáška/​cvičení [týden 7.12.-11.12.2015] (přehled C++11/​C++14) ===== ===== 12. přednáška/​cvičení [týden 7.12.-11.12.2015] (přehled C++11/​C++14) =====
QR Code
QR Code public:pb161_cviceni (generated for current page)