Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall14_cviko01 [2015/09/29 10:32]
Nikola Beneš [Vzorové řešení] Alternativní řešení
public:pb161_fall14_cviko01 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 42: Řádek 42:
 {{:​public:​pb161_cviceni:​priprava:​pb161-cv01-alt-solution.zip|Alternativní vzorové řešení}} (nepoužívá binární operace pro reprezentaci stavů) {{:​public:​pb161_cviceni:​priprava:​pb161-cv01-alt-solution.zip|Alternativní vzorové řešení}} (nepoužívá binární operace pro reprezentaci stavů)
  
---- //Cvičenie pripravil Marek Klučár. Ak v zadaní, pripravenom kóde alebo vzorovom riešení objavíte nejaké nedostatky/​chyby,​ píšte prosím na <klucar@mail.muni.cz>//​+--- //Cvičenie pripravil Marek Klučár. O cvičenie sa v súčastnosti stará Peter Stanko. Ak v zadaní, pripravenom kóde alebo vzorovom riešení objavíte nejaké nedostatky/​chyby,​ píšte prosím na  <stanko@mail.muni.cz>//​
QR Code
QR Code public:pb161_fall14_cviko01 (generated for current page)