Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall14_cviko08_665540 [2014/09/06 12:11]
Jiří Weiser [První úkol]
public:pb161_fall14_cviko08_665540 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 26: Řádek 26:
 Pokud jste implementovali kód se správnou funkčností,​ zjistili jste nejspíš, že tak jako tak musíte prohledat celou mapu, což je ale zbytečné -- zvlášť u velkých map. Zkuste tedy implementovat elegantnější algoritmus -- [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Prohled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_do_%C5%A1%C3%AD%C5%99ky|BFS]],​ případně něco, co se funkčně BFS podobá. Pokud jste implementovali kód se správnou funkčností,​ zjistili jste nejspíš, že tak jako tak musíte prohledat celou mapu, což je ale zbytečné -- zvlášť u velkých map. Zkuste tedy implementovat elegantnější algoritmus -- [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Prohled%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_do_%C5%A1%C3%AD%C5%99ky|BFS]],​ případně něco, co se funkčně BFS podobá.
 ==== Zadání úkolu ==== ==== Zadání úkolu ====
-Implementujte funkci, která vám pro určenou polohu (pole hráče) a danou mapu vrátí pozici políčka, na kterém se nachází monstrum, přičemž toto políčko není dál než kterékoliv jiné pole s monstrem počítáno od pole hráče. Prohledávání realizujte pomocí BFS algoritmu. Pro zjednodušení uvažujte takovou mapu, na které je alespoň jedno monstrum. Funkce by měla mít následující hlavičku:+Implementujte funkci, která vám pro určenou polohu (pole hráče) a danou mapu vrátí pozici políčka, na kterém se nachází ​živé ​monstrum, přičemž toto políčko není dál než kterékoliv jiné pole s monstrem počítáno od pole hráče ​(tzn při více monstrech a stejné vzdálenosti je jedno, které monstrum bude určeno jako nejbližší). Prohledávání realizujte pomocí BFS algoritmu. Pro zjednodušení uvažujte takovou mapu, na které je alespoň jedno monstrum. Funkce by měla mít následující hlavičku:
 <code c++> <code c++>
 Coordinates findClosest(Coordinates hero, const GameMap &game); Coordinates findClosest(Coordinates hero, const GameMap &game);
QR Code
QR Code public:pb161_fall14_cviko08_665540 (generated for current page)