Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall14_hw01_103970 [2014/09/26 08:54]
xklucar
public:pb161_fall14_hw01_103970 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 56: Řádek 56:
   * ''​int getMinBet() const'':​ Vráti výšku minimálnej stávky.   * ''​int getMinBet() const'':​ Vráti výšku minimálnej stávky.
   * ''​int getMaxBet() const'':​ Vráti maximálnu sumu stávok v jednom kole.   * ''​int getMaxBet() const'':​ Vráti maximálnu sumu stávok v jednom kole.
-  * ''​int getNumber() const'':​ Vráti číslo, ktoré padlo v poslednej hre (analógia pozície guličky). Pred prvým kolom (pred prvým volaním metódy ''​spin''​) môže vrátiť ľubovoľnú ​**platnú** hodnotu.+  * ''​int getNumber() const'':​ Vráti číslo, ktoré padlo v poslednej hre (analógia pozície guličky). Pred prvým kolom (pred prvým volaním metódy ''​spin''​) ​__vráti nulu__ <del>môže vrátiť ľubovoľnú platnú hodnotu</​del>​.
   * ''​int getCurrentBets() const'':​ Vráti sumu stávok v aktuálnom kole.   * ''​int getCurrentBets() const'':​ Vráti sumu stávok v aktuálnom kole.
   * ''​TableType getTableType() const'':​ Vráti typ stola (americká/​európska ruleta).   * ''​TableType getTableType() const'':​ Vráti typ stola (americká/​európska ruleta).
QR Code
QR Code public:pb161_fall14_hw01_103970 (generated for current page)