Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall14_hw03 [2014/11/11 08:21]
Lukáš Ručka [Fáze 2]
public:pb161_fall14_hw03 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 15: Řádek 15:
   * 2.11. Přidána poznámka o [[ #dead | zdraví mrtvých monster ]]   * 2.11. Přidána poznámka o [[ #dead | zdraví mrtvých monster ]]
   * 2.11. Detaily zadání příkazu go - výpis monstrum,​monstrum->​monstrum,​zbraň;​ zbraň zůstává pokud <=, nikoliv <;   * 2.11. Detaily zadání příkazu go - výpis monstrum,​monstrum->​monstrum,​zbraň;​ zbraň zůstává pokud <=, nikoliv <;
 +  * 11.11. Doplněny koncové tečky k [[ #​zkratky_prikazu | výpisům při nejednoznačných příkazech ]]
 ===== Představení úkolu ===== ===== Představení úkolu =====
  
QR Code
QR Code public:pb161_fall14_hw03 (generated for current page)