Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall15_hw01 [2015/10/04 17:09]
ddaxnerova [Požadavky]
public:pb161_fall15_hw01 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 127: Řádek 127:
   * Váš kód prekladajte na aise ako ''​g++ -std=c++11 -Wall -Wextra -o signals main.cpp codermanchester.cpp codernrzi.cpp coderrz.cpp''​   * Váš kód prekladajte na aise ako ''​g++ -std=c++11 -Wall -Wextra -o signals main.cpp codermanchester.cpp codernrzi.cpp coderrz.cpp''​
   * V prípade nejasností máte k dispozícii vzorový demo program na aise: ''/​home/​xdaxner/​pb161/​hw01/​signals''​. Tento program pracuje s mainom, ktorý je súčasťou bonusu č. 2.   * V prípade nejasností máte k dispozícii vzorový demo program na aise: ''/​home/​xdaxner/​pb161/​hw01/​signals''​. Tento program pracuje s mainom, ktorý je súčasťou bonusu č. 2.
-  * __Návratové hodnoty funkcií si môžete vyskúšať na binárke: ''/​home/​xdaxner/​pb161/​hw01/​signals'',​ v binárke je opäť postupnosť decode - encode.__+  * __Návratové hodnoty funkcií si môžete vyskúšať na binárke: ''/​home/​xdaxner/​pb161/​hw01/​values'',​ v binárke je opäť postupnosť decode - encode.__
   * Ak váš kód dynamicky alokuje pamäť, ste zodpovední za jej uvoľnenie. Úlohu je však možné riešiť aj bez použitia dynamickej alokácie.   * Ak váš kód dynamicky alokuje pamäť, ste zodpovední za jej uvoľnenie. Úlohu je však možné riešiť aj bez použitia dynamickej alokácie.
   * Súčasťou testov je kontrola Valgrindom.   * Súčasťou testov je kontrola Valgrindom.
QR Code
QR Code public:pb161_fall15_hw01 (generated for current page)