Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall15_hw02 [2015/10/18 14:45]
Michal Miklos [Poznámky]
public:pb161_fall15_hw02 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 205: Řádek 205:
   * <code cpp>​CBarCodeDataMatrix(const std::​string&​ data, std::size_t dataMatrixSize)</​code>​   * <code cpp>​CBarCodeDataMatrix(const std::​string&​ data, std::size_t dataMatrixSize)</​code>​
     * rozparsuje reťazec //data// podľa rovnakých pravidiel ako metóda parseInput() a v prípade, že je //​dataMatrixSize//​ väčšia ako 0, pokúsi sa o alokáciu pamäte     * rozparsuje reťazec //data// podľa rovnakých pravidiel ako metóda parseInput() a v prípade, že je //​dataMatrixSize//​ väčšia ako 0, pokúsi sa o alokáciu pamäte
-    * v prípade, že je //​dataMatrixSize//​ == 0, pokus o alokáciu pamäte neprebieha a ukazateľ //m_data// je nastavený na ''​NULL''​ aby pri volaní ''​isValid()''​ bolo zrejmé, že je kód neplatný+    * v prípade, že je //​dataMatrixSize//​ == 0, pokus o alokáciu pamäte neprebieha a ukazateľ //m_data// je nastavený na ''​nullptr''​ aby pri volaní ''​isValid()''​ bolo zrejmé, že je kód neplatný
  
   * <code cpp>​~CBarCodeDataMatrix()</​code>​   * <code cpp>​~CBarCodeDataMatrix()</​code>​
QR Code
QR Code public:pb161_fall15_hw02 (generated for current page)