Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall15_hw03 [2015/11/04 14:15]
Nikola Beneš [Poznámky]
public:pb161_fall15_hw03 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 54: Řádek 54:
      * Parametr ''​area''​ je výstupní a na konci metody bude obsahovat počet políček, která jsme přebarvili.      * Parametr ''​area''​ je výstupní a na konci metody bude obsahovat počet políček, která jsme přebarvili.
  
-Tato metoda bude provádět vlastní řádkové semínkové vyplňování,​ data potřebná při běhu získáte z položek třídy EdgeMap. Implementujte algoritmus jak je popsaný na stránce ​http://​en.wikipedia.org/​wiki/Flood_fill v posledním pseudokódu ​v sekci "Scanline fill". Přesněji implementujte variantu pro 4-sousednost,​ kde pixel (x,y) má 4 "​sousedy"​ t.j. pixely (x,y-1), (x+1,y), (x,y+1) a (x-1,y). Můžete se nechat inspirovat kódy citovanými na dané stránce, ale tyto nejsou přímo použitelné v této domácí úloze. ;-) Případně můžete použít libovolné jiné materiály, které najdete na internetu: schopnost hledání a použítí informací je při programování velmi důležitá.+Tato metoda bude provádět vlastní řádkové semínkové vyplňování,​ data potřebná při běhu získáte z položek třídy EdgeMap. Implementujte algoritmus jak je popsaný na stránce ​[[https://​en.wikipedia.org/​w/index.php?​title=Flood_fill&​oldid=467944925|Wikipedia - Flood fill]] ​v posledním 
 +pseudokódu v sekci '​Alternative implementations'​ s úpravami podle sekce 'Scanline fill'. Přesněji implementujte variantu pro 4-sousednost,​ kde pixel (x,y) má 4 "​sousedy"​ t.j. pixely (x,y-1), (x+1,y), (x,y+1) a (x-1,y). Můžete se nechat inspirovat kódy citovanými na dané stránce, ale tyto nejsou přímo použitelné v této domácí úloze. ;-) Případně můžete použít libovolné jiné materiály, které najdete na internetu: schopnost hledání a použítí informací je při programování velmi důležitá.
  
 **Doplněné zadání:** **Doplněné zadání:**
QR Code
QR Code public:pb161_fall15_hw03 (generated for current page)