Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall15_hw04 [2015/11/20 16:35]
Nikola Beneš otevřeno odevzdávání
public:pb161_fall15_hw04 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 41: Řádek 41:
       * <code cpp>​virtual AccountInterface* createAccount() = 0;</​code>​       * <code cpp>​virtual AccountInterface* createAccount() = 0;</​code>​
       * <code cpp>​virtual std::​vector<​AccountInterface*>​ const& accounts() = 0;</​code>​       * <code cpp>​virtual std::​vector<​AccountInterface*>​ const& accounts() = 0;</​code>​
-      * <code cpp>​virtual std::string name() const = 0;</​code>​+      * <code cpp>​virtual std::​string ​const& ​name() const = 0;</​code>​
       * <code cpp>​virtual uint number() const = 0;</​code>​       * <code cpp>​virtual uint number() const = 0;</​code>​
   * <code cpp>​class BasicCustomer : public CustomerInterface</​code>​   * <code cpp>​class BasicCustomer : public CustomerInterface</​code>​
Řádek 53: Řádek 53:
       * <code cpp>​std::​vector<​AccountInterface*>​ const& accounts();</​code>​       * <code cpp>​std::​vector<​AccountInterface*>​ const& accounts();</​code>​
         * Vrátí vektor ukazatelů na interface všech účtů spojených s tímto klientem.         * Vrátí vektor ukazatelů na interface všech účtů spojených s tímto klientem.
-      * <code cpp>​std::​string name() const;</​code>​+      * <code cpp>​std::​string ​const& ​name() const;</​code>​
         * Vrátí jméno klienta.         * Vrátí jméno klienta.
       * <code cpp>uint number() const;</​code>​       * <code cpp>uint number() const;</​code>​
QR Code
QR Code public:pb161_fall15_hw04 (generated for current page)