Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_fall15_hw06 [2016/01/13 01:32]
xbella [Bitové operátory]
public:pb161_fall15_hw06 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
  
 Doplnenie zadania (zobrazené __podtrhnuto__):​ Doplnenie zadania (zobrazené __podtrhnuto__):​
-  * zatiaľ nič+  * 13.1.2016: Poznámka k logickým operátorom
  
 ===== Predstavenie úlohy ===== ===== Predstavenie úlohy =====
QR Code
QR Code public:pb161_fall15_hw06 (generated for current page)