Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb161_hodnoceni_podzim2014 [2014/12/16 18:38]
Petr Svenda [PB161: Statistiky k semestru podzim 2014]
public:pb161_hodnoceni_podzim2014 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 10: Řádek 10:
  
 **Celkem cvičících:​ 8** **Celkem cvičících:​ 8**
- 
-FIXME{{:​public:​pb161_hodnoceni_znamky_is_podzim2014.png?​600|}} 
- 
  
 ===== Hodnocení jednotlivých domácích úkolů ​ ===== ===== Hodnocení jednotlivých domácích úkolů ​ =====
QR Code
QR Code public:pb161_hodnoceni_podzim2014 (generated for current page)