PB173: Tématické programování v C/C++ - skupina C++11 - Podzim 2014

Užitečné informace

Doporučené vybavení

 • Pro *nix like systémy jeden z následujících
  • GCC 4.8.2 a novější
  • clang 3.3 a novější (bude pravděpodobně vyžadovat dostatečně nové GCC)
 • Pro Windows systémy jeden z následujících
  • MSVS 2013
  • clang 3.3 port a novější
  • MinGW (vycházející z GCC 4.8.2 a novějšího)
  • MinGW-x64 (vycházející z GCC 4.8.2 a novějšího)

Podmínky získání kolokvia

 • Docházka – maximálně 2 neomluvené absence.
 • Aktivita na cvičeních – pouze pasivní docházka, kdy bude student dělat něco jiného, bude chápána jako absence.
 • Splněné 4 domácí úlohy. Úlohy budou průběžně zadávány, na jejich vypracování budou dva týdny + další týden na případnou opravu. Poslední úloha má termín odevzdání až na konci zkouškového období.
  • Úlohy budete odevzdávat do odevzdávárny v ISu do příslušné složky.
  • Forma odevzdání bude následující
   • archiv (zip, rar, 7z, tar, gz, tag.gz) – akceptováno i v případě jediného souboru
   • main.cpp – pouze v případě, že odevzdáváte samotný soubor

Náplň jednotlivých cvičení

QR Code
QR Code public:pb173 (generated for current page)