Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:sk01_j2013 [2013/05/13 14:35]
Petr Svenda
public:sk01_j2013 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 14: Řádek 14:
   * Při výpočtu průměru vhodně zaokrouhlujte na celá čísla   * Při výpočtu průměru vhodně zaokrouhlujte na celá čísla
   * zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory   * zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory
 +  * zdrojový program nebude celý umístěn ve funkci main, ale bude vhodně rozdělen do smysluplných funkcí
   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)   * program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
   * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor   * program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
QR Code
QR Code public:sk01_j2013 (generated for current page)