Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:svn [2014/09/16 14:51]
dluptak [Jak pracovat s SVN]
public:svn [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 30: Řádek 30:
   * Přejděte do [[https://​fadmin.fi.muni.cz/​auth/​sys/​svn_ucty.mpl|nastavení SVN]] na stránkách Fakultní administrativy.   * Přejděte do [[https://​fadmin.fi.muni.cz/​auth/​sys/​svn_ucty.mpl|nastavení SVN]] na stránkách Fakultní administrativy.
   * Vytvořte repozitář (v následujícím textu budu předpokládat jméno repozitáře **pb071**, který budete využívat pro odevzdávání domácích úloh. Obecně pro své jiné soukromé projekty ale můžete samořejmě zvolit jakékoli jiné.   * Vytvořte repozitář (v následujícím textu budu předpokládat jméno repozitáře **pb071**, který budete využívat pro odevzdávání domácích úloh. Obecně pro své jiné soukromé projekty ale můžete samořejmě zvolit jakékoli jiné.
-  * Na té samé stránce dole přidejte uživateli ​__xtoth1__ ​právo pro __čtení__ +  * Na té samé stránce dole přidejte uživateli ​__kontr__ ​právo pro __čtení__ 
-Gratuluji, máte vytvořený repozitář! ​ ((Zdroje: [[http://elearning.simontoth.cz/​public/​pb071#​zalozeni_odevzdavaciho_svn_repozitare]],​ [[https://​is.muni.cz/​auth/​cd/​1433/​jaro2011/​PB071/​23168465/​23170067/​]]))+Gratuluji, máte vytvořený repozitář! ​ ((Zdroje: [[http://cecko.eu/​public/​pb071#​zalozeni_odevzdavaciho_svn_repozitare]],​ [[https://​is.muni.cz/​auth/​cd/​1433/​jaro2011/​PB071/​23168465/​23170067/​]]))
 ==== Jak pracovat s SVN ==== ==== Jak pracovat s SVN ====
 Protože prázdný repozitář je poněkud k ničemu, musíme se naučit s ním pracovat. Následuje diagram, který popisuje pracovní postup:\\ Protože prázdný repozitář je poněkud k ničemu, musíme se naučit s ním pracovat. Následuje diagram, který popisuje pracovní postup:\\
QR Code
QR Code public:svn (generated for current page)