Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:ukazka_diff [2012/03/07 19:18]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
public:ukazka_diff [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
  
 # Settings # Settings
-theirBin="/​home/​xvasko2/pb071/​utfconvert/​utfconvert" # Path to example binary +theirBin="​ /home/xbrukner/ascii85" # Path to example binary 
-myBin="​./​utfconvert" # Path to my binary +myBin="​./​ascii85" # Path to my binary 
-params="​4 CAAC 28 EAAEB5 F489AD95" # Input to pass to both binaries+params="​Donec nec euismod orci" # Input to pass to both binaries
 echo $params > params.in # Create a file with input as content echo $params > params.in # Create a file with input as content
  
QR Code
QR Code public:ukazka_diff (generated for current page)