Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

public:zap27 [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== PB071 - kopie souboru s duplikací =====
 +Program vytváří kopie zadaných souborů s tím, že výskyty cifer jsou duplikovány o zadaný počet
  
 +  * Program dostane na příkazové řádce dva argumenty: vstupní soubor a maximální počet načítaných řádků
 +  * Program otevře vstupní soubor, načte po řádcích data z textového souboru do pole struktur (zadeklarujte si vhodně sami, jednotlivé struktury jsou dynamicky alokovány)
 +  * Program načítá řádky, dokud nenarazí na konec souboru nebo nedosáhne maximálního počtu načítaných řádků
 +  * Provede změny v každé ze struktur popsané níže (po načtení všech řádků do struktury, ne během načítání)
 +  * Vytvoří nový výstupní soubor pro každý řádek vstupu (//​výstupní_soubor//,​ viz. níže) a zapíše do něj výstup ve formátu popsaném níže
 +  * Uvolní všechny ostatní zdroje, které za běhu využil (uvolnění dynamické paměti, apod)
 +  * Na stdout vypíše, kolik řádků bylo reálně zpracováno
 +  * Formát vstupního řádku (můžete spoléhat na jeho korektnost)
 +    * nepřekročí délku 255 znaků
 +    * //​vstupní_soubor//​@//​výstupní_soubor//://​počet_opakování_cifry//​
 +    * např. '​dataIn.txt@dataout.txt :  5' ​ (bez ')
 +  * Požadovaná úprava v každé ze struktur
 +    * pokud je jméno vstupního i výstupního souboru shodné, je k výstupnímu souboru přidána koncovka .res
 +    * pokud je jméno různé, jméno výstupního souboru zůstane nezměněno
 +  * Formát výstupního souboru
 +    * pokud vstupní soubor neobsahuje žádné cifry, tak je obsah výstupního souboru identický
 +    * pokud obsahuje cifry, tak je výskyt každé cifry duplikován k-krát, kde k je rovno //​počet_opakování_cifry//​
 +    * např. sekvence ze vstupního souboru fdkljse%%fa45jksdf2nnn se změní na fdkljse%%fa444555jksdf222nnn,​ pokud je //​počet_opakování_cifry//​ rovno 3
QR Code
QR Code public:zap27 (generated for current page)