Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rozcestnik [2014/09/15 13:26]
Petr Svenda [Informace pro studenty]
rozcestnik [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Informace pro studenty ====== ====== Informace pro studenty ======
-  * [[.public:​PB071|PB071 ​Úvod do jazyka C]]+  * [[.public:​PB071|PB071 ​Principy nízkoúrovňového programování]]
   * [[.public:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]   * [[.public:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]
-  * [[.public:​PB173|PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (skupina zaměřená na C++11)]]+  * PB173 Tematicky zaměřený vývoj aplikací v jazyce C/C++ (skupina zaměřená na C++11) ​-- informace jsou ve [[https://​is.muni.cz/​auth/​el/​1433/​jaro2016/​PB173/​um/​0304/​|studijních materiálech v ISu]]
  
 ====== Informace pro cvičící ====== ====== Informace pro cvičící ======
-  * [[.internal:​PB071|PB071 ​Úvod do jazyka C]]+  * [[.internal:​PB071|PB071 ​Principy nízkoúrovňového programování]]
   * [[.internal:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]   * [[.internal:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]
   * [[.internal:​rozcestnik|Interní informace]]   * [[.internal:​rozcestnik|Interní informace]]
Řádek 14: Řádek 14:
  
 <note tip> <note tip>
-Tato wiki má otevřenou editaci pouze pro cvičící předmětů PB071, PB161 a PB173. Pokud se chcete stát editorem v sekci pro studenty, pište na adresu [[kontakt@simontoth.cz]]+Tato wiki má otevřenou editaci pouze pro cvičící předmětů PB071, PB161 a PB173. Pokud se chcete stát editorem v sekci pro studenty, pište na adresu [[pb071@fi.muni.cz]]
 </​note>​ </​note>​
  
  
QR Code
QR Code rozcestnik (generated for current page)