Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rozcestnik [2017/02/20 13:47]
Roman Lacko [Informace pro studenty]
rozcestnik [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 5: Řádek 5:
  
 ====== Informace pro cvičící ====== ====== Informace pro cvičící ======
-  * [[.internal:​PB071|PB071 ​Úvod do jazyka C]]+  * [[.internal:​PB071|PB071 ​Principy nízkoúrovňového programování]]
   * [[.internal:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]   * [[.internal:​PB161|PB161 Programování v jazyce C++]]
   * [[.internal:​rozcestnik|Interní informace]]   * [[.internal:​rozcestnik|Interní informace]]
Řádek 14: Řádek 14:
  
 <note tip> <note tip>
-Tato wiki má otevřenou editaci pouze pro cvičící předmětů PB071, PB161 a PB173. Pokud se chcete stát editorem v sekci pro studenty, pište na adresu [[kontakt@simontoth.cz]]+Tato wiki má otevřenou editaci pouze pro cvičící předmětů PB071, PB161 a PB173. Pokud se chcete stát editorem v sekci pro studenty, pište na adresu [[pb071@fi.muni.cz]]
 </​note>​ </​note>​
  
  
QR Code
QR Code rozcestnik (generated for current page)